Eind januari heeft u de brief voor de Actie Kerkbalans 2020 in uw brievenbus gekregen.

Met de Actie Kerkbalans doen wij ook dit jaar weer een oproep aan al onze parochianen. Wij willen een sterke parochie blijven, ook op financieel gebied. Het financiële overzicht dat was opgenomen in de brief laat zien dat wij in 2020 tegen een tekort aan gaan lopen. Hoe is dit te verklaren?

Wij gaan in 2020 verder met het onderhoud van de pastorie en het parochiehuis. Wie vorig jaar is komen kijken, heeft gezien dat een vakman aan het werk is geweest! Het verfwerk gebeurde op een zeer grondige wijze: alle oude verflagen werden verwijderd tot het kale hout zichtbaar werd. Het laatste deel (de achterkant) van de pastorie zal hij dit jaar onderhanden nemen.

Ook wordt de buitenkant van het parochiehuis geverfd. Het ziet er naar uit dat vanwege houtrot wij ook delen van het houtwerk gaan vervangen. De keuken van het parochiehuis voldoet op vele vlakken niet meer. In overleg met de beheerster van het parochiehuis zijn er daarom plannen gemaakt om de keuken op te knappen, zodat wij er weer lange tijd gebruik van kunnen maken.

U heeft ook kunnen lezen dat in 2020 onze afdrachten aan de Heilige Clara Parochie hoger zijn dan in 2019. De Parochie stort deze gelden voor een groot deel door aan het Bisdom. Na het opgaan in de Heilige Clara Parochie heeft het Bisdom voor de eerste jaren (tot en met 2019) de Parochie een korting gegeven op de afdrachten. Deze korting is in 2020 komen te vervallen.

Ondanks dat het financieel een moeilijk jaar wordt, blijven wij optimistisch over onze parochiekern. Er is een grote groep van vrijwilligers die veel werk verzet. Af en toe klinkt er een somber woord of zijn wij kritisch naar elkaar. Maar het enthousiasme en de gezelligheid heeft de overhand. Met uw financiële gaven kunnen wij veel en daarom vragen wij u ook dit jaar weer mee te doen met de Actie Kerkbalans!

Charl van Veen, Penningmeester