Op woensdag 25 maart viert de katholieke kerk het Hoogfeest van Maria Boodschap. Officieel heet dit feest: Aankondiging van de Heer. Wij vieren dan dat de Engel van Godswege aan Maria aankondigt dat God haar gekozen heeft om moeder van de Heer te zijn. 

Daar wij in Nieuwveen en Zevenhoven als katholieken en protestanten meer en meer met elkaar optrekken in de 40dagentijd (vastentijd) willen wij dit feest voor het eerst met elkaar vieren. Ik denk dat dit zelfs landelijk uniek is. Immers, in de protestantse traditie kent men geen Maria- en heiligendevotie. 

Dat wij dit toch met elkaar doen heeft ook te maken dat steeds meer en meer het besef groeit dat Maria nooit op zichzelf geëerd kan worden, maar altijd in de verwijzing naar Christus. 

Wij gaan met elkaar dit feest vieren in een Woord- en gebedsviering op 25 maart om 19.00 uur in de RK kerk van Zevenhoven (Noordeinde). Dominee Gonja van ’t Kruis zal de preek verzorgen, de zanggroep “Horizon” uit Nieuwkoop komt zingen en diaken-pastor André van Aarle is de liturg. 

Na afloop is er koffie en wat lekkers. Het is die dag geen vastendag. Ook zal de Lourdesgrot buiten te bezoeken zijn voor een kaarsje (bij droog weer).

Iedereen is welkom.