De sobere maaltijd in de veertigdagentijd tijd wordt op vrijdag 20 maart verzorgd door de vormelingen o.l.v. Marian Vork. Al jaren lang kunnen wij rekenen op haar trouwe hulp.
Afgelopen november hebben Dave en Lewis het H. Vormsel ontvangen.
Voor 2 vormelingen is het wel een beetje teveel werk, daarom hebben wij de misdienaars Steyr, Fajah en  Tessa   gevraagd mee te helpen. 

Wij gaan er weer wat moois van maken en u bent van harte welkom.  Aanmeldingsformulieren komen achter in de kerk te liggen.
Bellen of mailen mag ook  06 41362700 of mail rosavanmastwijk@casema.nl