Afgelopen zondag 9 februari was er de jaarlijkse terugkomstviering met kinderzegen.

Iedereen, maar in het bijzonder alle kinderen met hun papa’s en mama’s, werden welkom geheten door Pastor Reep.

Deze viering stond in het teken van het geven van de kinderzegen.

Want, toen Jezus 40 dagen oud was werd hij, net als alle kinderen in die tijd, naar de tempel gebracht om Gods zegen te ontvangen. En dat hebben wij deze ochtend ook gedaan in een speciale viering.

De Pastor legde haar hand op de hoofden van de kinderen en sprak een zegen uit.

 

 

Na afloop werden, van de kinderen die in het afgelopen jaar gedoopt waren, de doopschelpen uitgedeeld.

De viering werd afgesloten met een koffie en limonade.