Wisseling van de wacht BeheerCommissie Parochiekern (BCP)

Lieve mensen, al eerder bent u geïnformeerd over het feit, dat voor Nico van der Hulst, Henk Brunt en mij, de tweede en dus laatste termijn van 4 jaar als lid van de BCP verstreken is. Dat was in juni 2019 al het geval, maar we mochten nog een half jaartje doorgaan met vooral het doel om opvolgers te zoeken.
Ondanks de brand lijkt dat aardig te lukken. Leo van Rijn is bereid gevonden om het voorzitterschap over te nemen en op termijn zal Lucas Verbij de functie van beheerder van onderhoud van gebouwen en terreinen van Henk overnemen en we zijn nog in gesprek met andere kandidaten.
Het afzwaaiende trio had vóór de brand al aan het bestuur van de Franciscusparochie aangegeven bereid te zijn om voorlopig te blijven assisteren mits de BCP-leden dat op prijs stellen; we willen hen niet voor de voeten lopen! Ook zijn we bereid om de niet-specifieke BCP-werkzaamheden te blijven doen.
De brand heeft de noodzaak wellicht vergroot.
Toch willen we u hierbij allen van harte bedanken voor het vertrouwen, voor de steun en hulpvaardigheid die we al die jaren mochten ontvangen! We blijven elkaar ontmoeten in Hoogmade en ook bij de vieringen. Ongetwijfeld ook namens u willen we Leo en ook Lucas alvast een mooie tijd toewensen en veel succes met al hun inspanningen voor onze parochiekern!

Nico van der Hulst, Henk Brunt en Paul Wolvers