In de adventsperiode  is door middel van collectes en de melkbus achter in de kerk een bedrag
van € 454,80 opgebracht.  Dit bedrag komt ten goede aan het project ter verbetering van de
geboorte- en babyzorg in de kampen bij Dolow in Somalië.  De vroedvrouwen die er werken
missen de nodige kennis en het ontbreekt er aan heel veel hulpmiddelen.

Onze bijdrage zal ertoe bijdragen dat de vroedvrouwen een betere opleiding krijgen én het centrum de hoognodige hulpmiddelen kan verstrekken.
Namens de vroedvrouwen en de moeders heel hartelijk dank voor uw gaven.

M.O.V.