• Op donderdag 23 januari hebben wij de Pastorale Raad gehouden. Op deze avond worden alle werkgroepen van onze parochiekern uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over een thema. Dit keer was het thema “ Vrijwilliger in de kerk” .
  • De kinderzegen vindt plaats op zondag 2 februari om 13.00 uur. In een korte kindvriendelijke viering, wordt uw kindje gezegend. Ook krijgen de ouders de doopschelp mee naar huis. Alle ouders met kinderen: wees welkom.
  • Op zondag 16 februari en zaterdag 22 februari zal achter in de kerk de mand voor u klaarstaan voor de palmtakjes van het afgelopen jaar. Deze zullen na de viering van 22 februari worden verbrand.
  • Na de carnavalsfeesten is het 26 februari Aswoensdag, het begin van de 40 dagen durende vastentijd. We gaan op weg naar Pasen. Om 19.00 uur kunt u in de viering het Askruisje halen.
  • In de vastentijd zullen ook weer de collectebussen achter in de kerk hangen voor uw bijdrage aan het vastenproject.
  • Achterin de kerk op de leestafel ligt het inschrijfformulier voor u klaar om uw huispaaskaars te bestellen.