Natuurlijk weet u wel dat een huwelijks- of uitvaartdienst niet vanzelf tot stand komt, dat de kerk niet vanzelf opent en sluit en het licht brandt, dat het er niet vanzelf schoon is en onderhouden, dat er op allerlei gebied ondersteuning is bij diensten. En dat dat niet kan zonder de inzet van onze vrijwilligers. Maar natuurlijk wilt ook u wél dat dit alles blijft bestaan. Dat gaat echter niet vanzelf, ook al kunnen we veel met onze vrijwilligers. Onderhoud binnen én buiten, schoonmaak, energie enz. kosten veel geld.

Help ons te zorgen dat dit alles kan blijven bestaan: Geef via de actie Kerkbalans. Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarbij we de parochianen vragen om een bijdrage in de exploitatiekosten. Geen deelnemer aan de Kerkbalans maar wel geprikkeld door dit bericht? U kunt altijd doneren op rek.nr. NL97RABO0300369867.

Dank namens alle parochianen, vrijwilligers en iedereen die de kerk en haar rol in de samenleving een warm hart toedraagt.