Vanuit de pastoraatsgroep.
Wij kijken nog even terug op de feestdagen.
Mooie kerstvieringen met een overvolle kerk om 19.00 uur op kerstavond.
En een sfeervolle viering om 21.00 uur met het gezamenlijke koor Andante van onze kerk en Cantabo uit Noorden..
1e kerstdag na de viering van 9.15 uur nog even napraten met koffie en een kerstkransje. ‘s-Middags kindje wiegen met een kerk vol herders, engeltjes en hun familie en natuurlijk Jozef en Maria met hun kindje Jezus en niet te vergeten een echte ezel. Het was een vrolijke boel.

Het weekend daarna hebben we na de viering genoten van heerlijke oliebollen en we hebben het jaar afgesloten met een sfeervolle viering op Oudejaarsavond. Op 5 januari hebben we na de viering van 11.15 koffie gedronken en daarna met elkaar geproost op een mooi en gelukkig 2020.
Fijn dat velen van u bij onze vieringen en activiteiten aanwezig waren en wij bedanken iedereen die een steentje heeft
bijgedragen om dit alles mogelijk te maken.
In januari hebben we met onze 3 koren doorgesproken wie er wanneer zal zingen in de komende maanden. Ook is de
viering van woord en gebed met Kinderzegen van 26 januari voorbereid.