Op weg naar Pasen.
Vier Oecumenische Avondgebeden zijn gepland in de 40 dagentijd in de Hervormde kerk aan het Reghthuysplein op:
woensdag 4 maart om 19.30 uur
woensdag 18 maart om 19.30 uur
woensdag 25 maart om 19.30 uur
woensdag 01 april om 19.30 uur
Het centrale thema in deze 40dagentijd is ‘Sta op’
Door korte vieringen willen wij, d.m.v. lied, gebed, schriftlezing, ons in oecumenisch verband voorbereiden op de Stille Week en het grote feest van Pasen.
We volgen zoveel mogelijk het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken. Meer informatie vindt u op
www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
Aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom bij deze avondgebeden.

De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop.