Kindje Wiegen
ook in 2019 weer een ware happening!
Eerste Kerstdag om 14.00 uur hadden velen de weg naar de RK-kerk aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop weten te vinden.
Het was weer tijd voor het inmiddels niet meer weg te denken Kindje Wiegen. In een goed gevulde kerk werd het
kerstverhaal nagespeeld. Ook dit jaar waren een vader en moeder met hun pasgeboren kindje aanwezig om de rol van Jozef, Maria en Jezus op zich te nemen. Een aantal kinderen was verkleed als engel of herder en speelde mee in het verhaal.
Ook herder Paul was weer met een ezeltje naar de kerk gekomen.
Zelfs de drie koningen, mét kameel, maakten hun opwachting bij de stal. Het was er dan ook een drukte van belang.
Koor “de Horizon” zong deze middag een aantal mooie kerstliedjes. Het was weer een geweldig feest. Groot en klein
hebben genoten!
Bij het naar huis gaan werden de kinderen getrakteerd op kerstkransjes. We vierden tenslotte de verjaardag van Jezus!
Net als andere jaren werd na afloop een deurcollecte gehouden. De opbrengst hiervan is bedoeld voor ons pleegkind
Ann. Pater Harry zorgt er al jarenlang voor dat de opbrengst goed besteed wordt. Dit jaar haalden we het prachtige
bedrag van € 175,00 op.
Heeft u het dit jaar gemist? Noteer alvast in uw nieuwe agenda: 25 december 2020 om 14.00 uur, Kindje Wiegen in de
RK-kerk aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop. U bent alvast van harte uitgenodigd!
Werkgroep Kindje Wiegen