Huispaaskaars
De huispaaskaarsen kunnen weer worden besteld via het formulier achter in de kerk. U kunt niet contant betalen. Aan de kaars komt een label met uw naam en het gironummer waarop u het bedrag kunt storten.
Zodra de pastoraatsgroep heeft bepaald welke kaars er in de kerk komt te staan zal dat op het formulier worden vermeld voor het geval u dezelfde voor thuis wilt.

secretariaat