Adventsactie MOV
Heeft opgebracht aan deurcollectes, rode dozen achterin de kerk, adventsmaaltijd en collect in de Kaleidoskoop een
totaalbedrag van 1358,20. Daar kan weer heel wat goeds voor worden gedaan voor ons adventsproject: de uitbreiding
van het gezondheidscentrum en het opleiden van professionele vroedvrouwen in Zuid Somalië.
Alle gulle gevers weer hartelijk dank.