Twee maanden na de brand – de stand van zaken

Het is helaas nog niet mogelijk om de totale schade van de brand te bepalen en ook mag de pastorie nog niet worden betreden, omdat de muren van het kerkgebouw nog niet gestabiliseerd zijn. Samen met de verzekeraar wordt onderzocht welke partij dit gaat doen. De verwachting is dat we in maart een inschatting kunnen hebben over de staat van het kerkgebouw. Intussen zijn mensen opgestaan en de handen uit de mouwen gestoken. Het is fantastisch wat er al in korte tijd bereikt is.
Vanaf 8 december is de zondagsviering wekelijks in Hoogmade. Uit een inventarisatie kwam Drieluik als beste locatie uit de bus. We zijn ons ervan bewust dat niet alle parochianen blij zijn met deze oplossing en dat andere opties beter bekeken hadden moeten worden. In ieder geval zal deze tijdelijke oplossing eind februari worden geëvalueerd om te kijken wat de beste oplossing zal zijn voor de langere termijn.