Wordt u binnenkort 75 jaar?

De stichting Hugo van der Poelfonds zoekt personen die in de gemeente Kaag en Braassem wonen en in deze maand februari 2020 “75 jaar” worden. Waarom?

Deze stichting is op 14 februari 1945 opgericht en zet zich al 75 jaar in voor zieken, bejaarden, eenzamen en behoeftigen binnen de gemeente Kaag en Braassem. De praktische uitvoering gebeurt door contactgroepen die in alle dorpskernen aanwezig zijn. De stichting geeft ook financiële steun aan organisaties en instellingen die hun activiteiten richten op het welzijn van bepaalde groepen in de samenleving. De stichting is ANBI gecertificeerd en kan hierdoor belastingvrij legaten ontvangen.

Meer weten? Kijk op: https://www.stichtinghugovanderpoelfonds.nl/

Om het 75 jarig bestaan te vieren willen wij voor de mensen die in februari 1945 zijn geboren iets extra’s doen. Behoort u tot deze doelgroep of weet u iemand die toen geboren is, laat het ons weten. Dat kan via: stichtinghugovanderpoelfonds@gmail.com

Namens het fonds, Theo Nieuwenhuizen