“Werken aan je toekomst.” Dat is het thema van de Vastenactie 2020.

De campagne van de Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april- staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Vervolgonderwijs is echt noodzakelijk
Miljoenen mensen doen ongeschoold, slecht betaald werk – dikwijls in onacceptabele omstandigheden – en leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en er voor zorgen dat de mensen een fatsoenlijk inkomen verdienen, Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker en vergroot hun toekomstperspectief. Onderwijs is dus erg belangrijk. Tegenwoordig gaat ruim 90 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool; twintig jaar geleden was dat nog maar 54 procent. Hoewel er veel is bereikt, gaan 57 miljoen kinderen nog altijd niet naar school. Bovendien is alleen basisonderwijs niet voldoende om een goede baan te vinden. Net als in Nederland is een vervolgopleiding echt noodzakelijk.

Waarom voortgezet onderwijs loont:

  • Een extra jaar scholing levert tot tien procent meer inkomen op.
  • Elk jaar voortgezet onderwijs verlaagt de kans dat een kind trouwt voor de 18-jarige leeftijd met vijf procent.
  • Mensen die voortgezet onderwijs hebben gevolgd nemen vaker een leidende rol op zich in de gemeenschap, bijvoorbeeld bij het oplossen van conflicten.
  • Voortgezet onderwijs voor vrouwen en meisjes vermindert de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.

De kerken in onze HH. Clara en Franciscus federatie gaan verschillende acties houden, zoals een vastenmaaltijd, plantenverkoop, scholen bezoeken etc. U kunt hier meer over lezen in Samenstromen op de pagina’s van uw kern of in maart op het inlegvel van het blad. En natuurlijk op de lokale pagina’s van deze website.

MOV-vrijwilligers van de HH. Clara en Franciscus federatie