Anderhalve maand geleden meldden we het vertrek van pastor Bouke Bosma uit onze federatie, per 1 maart 2020. Hij heeft op verzoek van de bisschop per die datum een benoeming aanvaard als pastoor van de parochie H. Willibrordus in de Bollenstreek (Lisse, Hillegom en De Zilk).

We zijn blij dat we zijn opvolging kunnen melden.
De bisschop heeft besloten per 15 maart a.s. de weleerwaarde heer G.A.C. (Bertran) van Paassen te benoemen tot lid van het pastoraal team van onze HH. Clara & Franciscus federatie.
Pastor Van Paassen is op het ogenblik lid van het pastoraal team van de parochie St. Jan de Doper te Gouda, Moordrecht, Reeuwijk, Waddinxveen, Boskoop en Bodegraven.

Klik HIER voor de brief waarin het bisdom de benoeming van pastor Van Passen bekendmaakt.