Zaterdagavond 9 november vond in Rijpwetering de Hubertusviering plaats.
Hubertus leefde van 655 tot 727 na Christus en wordt internationaal gezien als de beschermheilige van de jacht. Zijn naamdag, 3 november, wordt door jagers in heel Europa ieder jaar in ere gehouden. Rond deze datum worden overal in het land bijeenkomsten georganiseerd ter ere van St. Hubertus, de patroonheilige van de jacht.

Hubertus van Luik was een jager die er op Goede Vrijdag op uittrok om een hert te schieten. Jagen op Goede Vrijdag was echter in die tijd verboden. Hij kreeg die dag een hert in het vizier. Maar net op het moment dat Hubertus wilde schieten, verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei van het hert. Op dat moment kwam Hubertus tot inkeer.

Deze legende is uiterst actueel wanneer men de strekking van het verhaal analyseert. De jacht kan en mag alleen maar plaatsvinden als je je aan de weidelijkheidsregels houdt.. de “gedragscode” van de jagers. Hubertus week hiervan af. De tot inkeer gekomen Hubertus staat nu echter symbool voor de weidelijke, fatsoenlijke, jacht. Alle jagers dienen zich te houden aan de weidelijkheidsregels. Wild dient bijvoorbeeld na het schot zo min mogelijk pijn te leiden. In kwetsbare periodes jaagt men niet.

In Nederland zijn jagers georganiseerd in een Wild Beheer Eenheid. De Wild Beheer Eenheid Ade beheert 5500 hectare in deze regio en bestaat uit 70 leden. Hun belangrijkste taak is beheer en schadebestrijding. Denk hierbij aan schade veroorzaakt door duiven, eenden en ganzen. In onze regio heeft ganzenbestrijding voor de boeren en de veiligheid van Schiphol de hoogste prioriteit.

De Hubertusviering werd muzikaal opgeluisterd door het Dameskoor van Rijpwetering/Oud Ade en de jachthoornblazers ‘t Groene Hout uit Wassenaar, mede ondersteund door de blazersgroep ” D’eshoorn” en ‘t Panneland uit Vogelenzang.

Na afloop van de dienst verzorgde de jachthoornblazers nog een muzikale afsluiting in het dorpshuis en konden de aanwezigen nog genieten van warme chocolademelk en een glaasje Glühwein.