Afgelopen weekend is in alle kerken van onze federatie bekendgemaakt dat pastor Bouke Bosma ons per 1 maart 2020 verlaat.
Hij heeft op verzoek van de bisschop per die datum een benoeming aanvaard als pastoor van de parochie H. Willibrordus (Lisse, Hillegom en De Zilk).

De bisschop en het bisdom doen er alles aan om de benoeming van een nieuwe priester in ons pastoraal team ook per 1 maart 2020 in te laten gaan.