Vanuit de Pastoraatgroep

Vrijdag 1 november hebben wij Allerzielen gevierd. Wij hebben onze dierbare overledenen herdacht in een sfeervolle, goedbezochte viering. Velen van u hebben een bol geplant in het herdenkingshart of een graflichtje gezet bij een graf of urn. Na afloop hebben we achterin de kerk koffie gedronken en herinneringen opgehaald met elkaar.

Vrijdag 22 november hebben Jonne, Angelique en Naomy uit onze parochie het heilig vormsel ontvangen in de kerk van Langeraar. Wij feliciteren hen van harte en hopen dat dat zij zullen groeien in hun geloof en dat wij hen nog vaak zullen tegenkomen in onze kerk.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Kerst 2019 volop aan te gang. Alle vieringen vindt u achterin de Samenstromen. Wij zijn blij dat de Horizon de zang zal verzorgen tijdens het Kindje Wiegen op 1e kerstdag om 14.00 uur.

Zondag 26 januari 2020 om 11.15 is de Kinderzegen. Dit is een korte viering van Woord en Gebed met speciale aandacht voor alle kinderen in onze parochiekern. Zij zullen dan de zegen ontvangen, maar natuurlijk zijn ook alle volwassen hierbij van harte welkom.

Wij wensen u allen fijne en mooie feestdagen toe.