KinderWoordDienst

* Zondag 8 december staat de KinderWoordDienst in het teken van de Advent. De viering is deze keer om 9.15 uur.

* Zondag 5 januari vieren we het feest van Driekoningen tijdens de viering van 11.15 uur.

De KinderWoordDienst wordt voorbereid voor kinderen van groep 1 tot 5(6) van de basisschool. Na de inleiding gaan de kinderen mee naar een eigen ruimte. Hier krijgen zij hun eigen verhaal te horen, meestal de lezing uit de viering maar dan meer begrijpelijk voor kinderen. Hierna volgt een verwerking.

Werkgroep KinderWoordDienst