Wat een feestelijke viering ter ere van het 50- jarig bestaan van het koor Allegro.

In de prachtig versierde kerk stond daar dan het koor. De 50 die brandde vóór in de kerk.

De dirigent Leo van Rijt had er het volste vertrouwen in. Zijn inspanningen van de afgelopen maanden zouden vrucht gaan dragen.

De viering zou immers de aanzet zijn voor de gehele dag. De preek was bijzonder door diaken van Aarle. En ja met veel dankbaarheid, blijheid en zegen werd het voor ons een indrukwekkende viering. Zeker voor de drie jubilarissen van 40 jaar trouw lidmaatschap van het koor Allegro. Lenie van der Hooren, Thea Balvert en ondergetekende.

Koffie/thee met cake stond al klaar voor na de viering. De pastoraatgroep was al geruisloos bezig, terwijl de laatste klanken van het slotlied werden gespeeld. Broodjes werden geserveerd. Ook al klaargemaakt door vrijwilligers. Anton bedankt.

Misschien even de tijd om wat kerkgangers te begroeten, oud leden, oud musici en partners, parochianen, donateurs en belangstellenden.

Dan weer opmaken, opstellen voor het Koffieconcert Allegro i.s.m. muziekvereniging Eensgezind.

Een compleet orkest op het altaar en wij als koor ervoor. De leading lady van het concert was Wilma de Boer. Door haar werden de mensen gevraagd om hun plaats in te nemen ondertussen zong het koor Bless the Lord. Ja en dan zie je als koorlid weer een goed gevulde kerk met bekende mensen voor je. Dat doet je al zo goed.

We zijn begonnen met een lied van de mooie zomer, Strand heerlijk meedeinend en zouden eindigen met een kerstlied: Jesus what a wonderful child. Eensgezind speelde o.a. I Will Follow Him, Schmelzende Riesen en Sweet Carolina Charleston.

Henk de Boer, een van de oprichters van het koor Allegro nam ons terug in de tijd met zijn woorden.

Een slotwoord, dankwoord voor alle vrijwilligers, bloemen voor de mensen van het eerste uur en partners, dirigent Leo van Rijt, pianiste Danielle Krijnen, dirigent Nick Hoogland. Ja toen het allerlaatste muziekstuk gezamenlijk uitgevoerd Halleluja van Leonard Cohen.

Wat was er iets moois neergezet, in harmonie samen.

Iedereen ontzettend bedankt!

Voor de mensen van het eerste uur, donateurs en koorleden met partners hebben we het feestelijke gevoel nog even doorgezet in het parochiehuis. Oh het werd een dag met een gouden randje!

Joke van Tol, koor Allegro