Adventsactie

De Adventsactie wil dit jaar geld inzamelen voor uitbreiding van het gezondheidscentrum en het opleiden van professionele vroedvrouwen om zo de moeder- en babysterfte te kunnen verminderen in Dolow in Zuid- Somalië.

In Somalië is een groot gedeelte van de inwoners na de burgeroorlog, klimaatsveranderingen , economische crisis en gebrek aan voedsel, werkeloosheid en bestaansonzekerheid terecht gekomen in kampen. De gebrekkige voorzieningen en gebruik van traditionele vroedvrouwen leidt tot het hoogste sterftecijfer ter wereld voor moeders en pasgeborenen.

Wij zullen u er meer over vertellen in de Adventsvieringen en tijdens de maaltijd met Somalische gerechten, die op 6 december gehouden zal worden in het parochiehuis in Nieuwkoop, naast de kerk. Inloop vanaf 17:30 uur. Alvast welkom aan iedereen. Bord, Beker en bestek niet vergeten.

Hoop doet leven!

Werkgroep MOV Nieuwkoop