De Horizon zingt: Afgelopen 25 oktober was dat precies 20 jaar. En we zingen door!

De komende tijd gaan we het daar heel erg druk mee krijgen. Op 30 november zingen we om 19.00 uur en zal de viering in het teken staan van de Eerste Advent. Tijdens de tweede zondag van de Advent, 8 december, gaan we on tour want dan zijn we uitgenodigd in de kerk in Zevenhoven. Het weekend van de derde Advent hebben kunnen we onze stem even sparen en tijdens de vierde Advent op 21 december zingen we weer in onze eigen kerk. Daarna volgen onze kerstvieringen: Eerste Kerstdag verzorgen we ’s-ochtend de eucharistieviering en ’s-middags mogen wij zingen tijdens het Kindje Wiegen. Tot slot eindigen wij ons muzikale 2019 op 29 december met een viering ’s-ochtends in onze kerk.

In januari staan er ook alweer twee vieringen gepland. Zaterdag 11 januari en zondag 26 januari tijdens de Kinderzegen. Wij hopen van harte dat u (vanuit de kerk) met ons mee komt zingen! Wij hebben er zin in!   Carola, namens Koor De Horizon