De goede herder

Samen bouwen aan de geloofsgemeenschap Hoogmade / Woubrugge

Op woensdagavond 20 november was de eerste avond met parochianen en andere belangstellenden in de Drieluik. Doel van de avond was om te bekijken of er voldoende hulp en draagvlak is om de geloofsgemeenschap Hoogmade/Woubrugge verder uit te bouwen. Er waren meer dan 100 aanwezigen, die bereid waren een steentje bij te dragen. Vele zaken gaan we aanpakken in de komende maanden. De lijst is lang, denk maar aan: fondsenwerving, bouwplannen bedenken, gezinsvieringen en een mooie kerstviering op kerstavond. Het is fijn dat zoveel mensen zijn opgestaan om ons te helpen in deze verdrietige tijd en het sterkt ons dat we voldoende draagkracht in Hoogmade/Woubrugge vinden om de toekomst te gaan bouwen.
Het eerste urgente project is het kerken in Hoogmade. Verschillende opties zijn bekeken en onderzocht en de voorkeur is om in Drieluik bijeen te komen op een zo’n kort mogelijk termijn. Het pastorale team bekijkt of het mogelijk is en we houden u op de hoogte via de mail/berichtenbord Coop wanneer we in Hoogmade gaan kerken.
Op maandagavond, 25 november, is de eerste bijeenkomst van het zaalteam om alle logistieke zaken te bekijken voor het kerken in Hoogmade. Op het moment van schrijven is de eerste kerk bijeenkomst in Hoogmade gepland op 8 december.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen of wilt u ook een steentje bijdragen? Stuur een mail naar de BCP Hoogmade-Woubrugge: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl. Dan komt u op een lijst en ontvangt u regelmatig informatie van ons over de toekomst van onze geloofsgemeenschap.

Lydia Foeken, notuliste BCP