Veel dank!

Na de ramp van maandag 4 november, zijn er heel veel mensen in actie gekomen! We kregen berichten van medeleven van talloze kanten: van de kerken uit de federatie tot parochies van heel ver, de protestantse kerken dichtbij en van kerken die hetzelfde hebben moeten meemaken, van de Dorpsraad en van mensen die zich niet tot een kerk rekenen en zich niet gelovig noemen. Veel mensen hebben ook gebeden voor de geloofsgemeenschap. Ook kwamen er schenkingen binnen: financieel, maar ook religieuze voorwerpen werden aangeboden. Daar zijn we dankbaar voor. We zullen zien wat er nodig is, nadat duidelijk is geworden wat er nog uit de sacristie gered kan worden. Dank ook voor de hulpdiensten op de rampdag zelf en daarna: de brandweer, politie. En natuurlijk gemeente Kaag en Braassem met in bijzonder de burgemeester die ons bijstaat en meeleeft. Ons medeleven gaat ook uit naar de schilder en het bedrijf. Wat een slag ook voor deze mensen.

Aanpakken

Heel veel mensen uit Hoogmade en Woubrugge zelf zijn intussen in beweging gekomen. Noodzakelijke acties werden al direct opgepakt en er werd een werkgroep gevormd met mensen van de beheercommissie, de commissie onderhoud, het bisdom en het parochiebestuur. Zij houden zich bezig met de materiele zaken. Door andereen is er hard gewerkt om de waardevolle viering van zondag 10 november mogelijk te maken. Juist op die zondagavond hebben veel mensen aangeboden om te helpen en mee te denken hoe we verder willen gaan. Kortom: vele vrijwilligers hebben geschakeld en hun schouders eronder gezet. Anderen zijn juist nu opgestaan omdat ze zich betrokken weten en er echt voor willen gaan. Vanaf deze plaats wil ik iedereen van harte danken voor de inzet en veel inspiratie, kracht en Gods zegen toewensen.

Pastoor Jack Glas

Hoe nu verder?

Hoe gaan we van hier verder met de zondagsvieringen? Daar heeft ieder zo zijn gedachten over. In de eerste nood komt de gemeenschap van Rijpwetering/Oud Ade ons te hulp. Daardoor is er twee keer achter elkaar een zondagsviering in Rijpwetering geweest.

We vieren vanaf 1 december in Hoogmade meestal in Drieluik. Op Kerstavond is de familieviering gepland in De Schuur evenals de viering op Eerste Kerstdag. Zie voor dit alles ook het rooster achterin deze Samenstromen.

Intussen wordt er nagedacht over hoe we in Hoogmade kunnen blijven vieren. Er worden door veel mensen suggesties gedaan en mogelijkheden geopperd: iedere week in Drieluik of in de PKN kerk. De protestante kerken van zowel Hoogmade als Woubrugge hebben ons daarvoor ook benaderd. Prima, met een aantal mensen zijn we de haalbaarheid daarvan aan het onderzoeken. Zodra daar duidelijkheid en overeenstemming over is, laten we dat weten middels een extra mededelingenblad.

Handen uit de mouwen

Voor de vieringen in Drieluik en de Kerstviering in de Schuur is de hulp hard nodig om de zaal in orde te maken voor de viering én weer op te ruimen.
Als u mee kunt helpen, dan graag melden bij

hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

De mogelijkheid om op langere termijn ergens in Hoogmade te kunnen vieren is op dit moment (14 november) nog in onderzoek. Zie ook het stukje hieronder.

Uitvaarten

In geval van een uitvaart kunnen nabestaanden in overleg met de uitvaartondernemer kiezen voor één van de andere Rooms Katholieke kerken in de omgeving. Bij een wat kleiner gezelschap is de PKN kerk ook een goede mogelijkheid. In andere gevallen kan Drieluik wellicht plaats bieden.

De begraafplaats van de kerk is aan de achterzijde toegankelijk gemaakt.

Werkgroepen

Te midden van alle ontreddering en tranen zijn de koren aan het repeteren in het Kompas, zijn de dames van het secretariaat actief, zijn leden van de Beheercommissie bijna dagelijks in de Bouwgroep

bij elkaar, komt de werkgroep Klein Onderhoud bij elkaar om de Kerstfair door te laten gaan, gaan de ziekenbezoekers van de Bezoekgroep op weg in het dorp naar de zieken en ouderen, is de dinsdagochtendploeg weer aan het werk op de begraafplaats en de MOV-groep bereidt zich voor op de Adventsactie. Chapeau voor iedereen!

Pastor Marjo Hoogenbosch

Ons herpakken – gesprekken in De Stal

Begin oktober hebben zo’n zestig parochianen met elkaar gesproken over de toekomst van onze kwetsbare gemeenschap. Een maand later bleek zelfs onze kerk met z’n bekende groene spits heel

kwetsbaar te zijn. In amper vier uur tijd brandde de kerk uit. In de eerste dagen heersten gevoelens van ongeloof en verdriet, deed het pijn om de gebroken toren te zien. Daarna kwamen de ideeën en plannen. Mensen boden aan te helpen. Uit het hele land kwamen reacties. We kregen zelfs al een kerstgroep aangeboden!

Uitdagingen

Kunnen we ons herpakken na deze ramp? We staan voor flinke uitdagingen met elkaar in de geloofsgemeenschap. Vragen en kwesties die niet even op een namiddag worden opgelost. Op 20 november kwamen we met een groot aantal mensen samen in De Stal om met elkaar te overleggen en zaken aan te pakken. We hebben ook een vervolg afspraak gemaakt. Wilt u meedenken dan bent u welkom op woensdag 18 december, weer in De Stal, om 20.00 uur.

Namens pastoraatgroep en beheercommissie, Pastor Marjo Hoogenbosch, Paul Wolvers

Familieviering Kerstavond in Hoogmade

Ondanks de grote tegenslag door de brand is er op Kerstavond in Hoogmade een familieviering. De viering zal gehouden worden op 24 december in De Schuur om 19.00 uur. Een samengesteld koor van zangers uit onze parochiekern onder leiding van Jeanne Borst zal zingen. We doen ons best om in de viering een mooi kerstspel te hebben. Wilt u meehelpen met het spel van de kinderen? Meldt u dan bij Connie Koeleman of bij hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Er zijn ook flink wat mensen nodig die de zaal klaarmaken en aankleden én weer opruimen. Wilt u meehelpen om deze Kerstviering mogelijk te maken? Meldt u dan bij hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Pastor Marjo Hoogenbosch, Connie Koeleman

Maandag 4 november, een zwarte dag in Hoogmade

Dit schrijf ik, Connie Koeleman, vanuit de pastoraatgroep van Hoogmade.
Voor de vrijwilligersviering dit voorjaar gingen Nico Koot en ik de uitnodigingen persoonlijk rondbrengen. Dat waren er wel 125, waarvan een aantal mensen meerdere taken heeft. Super hoor!
En in oktober hadden we een prachtige drukke vergadering in De Stal, over de toekomst van de kerk. Hoogmade stond op en kwam, mensen, die betrokkenheid lieten zien en ideeën hadden. Dat was begin oktober…

Weg…
Maar nu…? We waren eind oktober gastgezin voor kinderen van het koor Dzvinochok uit Kiev. Ze traden op in onze prachtige kerk met de fijne akoestiek. Een week later was onze vertrouwde kerk er niet meer! Wat een drama!
We kwamen samen met het pastoraal team en besloten tot een viering op zondagavond in de basisschool. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, maar een aantal mensen stond op en meldden zich om afspraken te maken, te sjouwen, regelen, overleggen en te doen. Stoelen neerzetten, geluid regelen, bloemen schikken, altaar improviseren, elektrische kaarsen, ontvangst team. Er kwamen spullen uit Woudsoord, uit Rijpwetering, uit de Petruskerk en de Adrianuskerk. Het was roeien met de riemen die we hadden. Tja, en dan het trapje waar iedereen zijn benen had kunnen breken, maar alles is gelukkig goed gegaan.
We pasten met z’n allen precies in de aula, met een koor om trots op te zijn en een cameraman die een traantje wegpinkte bij het lied ‘You raise me up’. En na afloop was het goed om met elkaar na te praten en te genieten van de koffie en thee. Met dank aan de mensen van de Kromme Does en de PCI die dit schonk aan de gemeenschap.
Als gewoon kerkganger heb me nooit gerealiseerd hoeveel werk het zou kunnen zijn om een viering mogelijk te maken. Het was vooral hartverwarmend om met zoveel mensen die avond te kunnen vieren.
Veel dank aan de school voor hun gastvrijheid, bijzonder dank aan leerkracht Joke Baak en conciërge Alex, voor alle betrokkenheid, aanwezigheid en oplossingen. Top!

Er voor gaan…
Hoogmade, we moeten ons herpakken en ervoor gaan! Onze levende stenen gaan aan de slag om met elkaar te bouwen voor een kerk in de toekomst.
Een flink aantal mensen heeft aangeboden om hierbij te helpen.
Laten we nu een netwerk opbouwen, om met elkaar geloofsgemeenschap te kunnen zijn, om samen te werken en gastvrijheid te beleven en wellicht in de toekomst in Hoogmade te kunnen vieren. We gaan het zien…

Namens de pastoraatgroep, Connie Koeleman  

Adventsactie

Uw steun geeft hoop aan moeder en kind

Tijdens de vier weken voor kerstmis: de adventperiode, vragen wij uw aandacht voor een goed doel. Centraal tijdens de Adventsacties staan moeders en kinderen. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatveranderingen veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt de Franciscus- en Clarafederatie dit jaar het project:

Verbeteren van de geboortezorg in Somalië.

Goede geboortezorg in Somalië is nauwelijks beschikbaar, met als gevolg dat de moeder- en kindersterfte  tot de hoogste van de wereld behoren. Dit project heeft tot doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren, door vroedvrouwen op te leiden en de medische hulpmiddelen beschikbaar te stellen aan het gezondheidscentrum in Dolow, in het zuiden van Somalië. Vier zondagen is er een extra collecte voor deze actie. Wilt u meer informatie over deze actie dan kunt u dat lezen bij algemene informatie in deze Samenstromen.

MOV Twan Goes en Jeanne Borst Oudshoorn

 Advent-vesper

Op zondag 8 december is er een advent-vesper in de Hervormde kerk van de PKN gemeente Hoogmade-Rijpwetering aan de Vissersweg 1A te Hoogmade. Een muzikaal meditatief rustmoment in de drukke tijd tussen Sinterklaas, Kerstmis en de Jaarwisseling. De muzikale klanken van het Liturgisch Ensemble Femina (LEF) worden met woorden verbonden door emeritus pastoor Ab Vijftigschild. Omdat de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte, het hart van de Rooms Katholieke gemeenschap in Hoogmade op maandag 4 november door brand werd verwoest, vindt de vesper plaats in de Hervormde Kerk. De vesper begint om 19.30 uur en de kerkdeuren staan vanaf 19.00 uur voor iedereen open. De toegang is gratis. Het koor LEF heeft voorgesteld om de collecte tijdens de viering te bestemmen voor de instandhouding van de sociale functies die beide kerken in het dorp hebben. Hoop, verwachting en vertrouwen verbinden de aanwezigen van alle gezindten in dit uur van verstilling.

Roelf Scholma, dirigent van LEF

 15 december: Kerstconcerten muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade

Het orkest van De Heerlijkheid Hoogmade verzorgt dit jaar een tweetal kerstconcerten op zondag 15 december. Dit jaar kunt u een gastoptreden verwachten van soliste Gretha Bregman uit Woubrugge, waarin zij wordt begeleid door het orkest. Daarnaast voert het orkest ook een aantal moderne en klassieke kerstliederen uit. Het concert wordt twee keer uitgevoerd, ’s middags om 13.30 uur in de dorpskerk te Woubrugge (Comriekade 7). Daarnaast voert het orkest ’s avonds hetzelfde concert nogmaals uit in Hoogmade. Door de verwoestende brand in de OLV Geboortekerk helaas niet in onze vertrouwde kerk. We wijken dit jaar uit naar Cultureel centrum ‘De Schuur’ aan de Schoollaan 2. Het concert start om 19.00 uur, de deur is open vanaf 18.30 uur. Beide concerten zijn gratis te bezoeken.

Glenn van Rijn, Muziekvereniging de Heerlijkheid Hoogmade

CORKK is CHORKK geworden

Hierbij een berichtje vanuit de bouwgroep technische commissie

Zoals u misschien weet hebben we al heel wat jaren een commissie groot onderhoud, de CORKK.

Naar aanleiding van de verschrikkelijke brand is er een soort vervolgcommissie in het leven geroepen: de commissie CHORKK, commissie herstel en onderhoud van onze Rooms-katholieke kerk.

De commissie bestaat uit de heren Henk Brunt namens de BCP, Thijs van Wieringen, Peter van der Meer en Lucas Verbij, die hier allemaal als vrijwilliger en onbezoldigd op dit moment het leeuwendeel van hun vrije (en vaak ook werk-)tijd in steken. Chapeau! Vanuit het parochiebestuur is er ondersteuning in de persoon van de heer Hein de Jong en ook het bisdom biedt ons ondersteuning. Er wordt wat af vergaderd! Er zijn in een heel kort tijdsbestek toch al heel wat zaken geregeld en in behandeling. Om een klein beetje een indruk te geven:

  • Enkele deur- en raamopeningen van de kerk, de leerlingkamer en de sacristie zijn dichtgetimmerd.
  • Rondom de kerk zijn houtresten, koper en puin verwijderd.
  • Er is een noodvoorziening getroffen zodat de verwarming in de pastorie en woonhuis weer draait om ervoor te zorgen dat de kou en vocht geen (verdere) schade berokkenen.
  • Alle bestekken zijn nageplozen. Er blijken geen brandwerende materialen te zijn toegepast. Die bestonden op het moment van de(her-) bouw van onze kerk ook nog niet. We hoeven daarom ook niet bang te zijn voor vrijgekomen schadelijke stoffen. Voor de zorgvuldigheid volgen we uiteraard wat dit punt betreft alle wettelijke voorschriften.
  • Het koper van de toren is in veiligheid gebracht. Er zijn trouwens al leuke ideeën geopperd wat betreft eventueel te houden wervingsacties waarbij dit koper gebruikt kan worden.
  • Er wordt een brug gemaakt tussen de van Alcmaerlaan en de pastorietuin, zodat onze begraafplaats toch weer bereikbaar wordt.
  • Er wordt een berekening door de constructeur gemaakt voor de benodigde stabilisering van de kerkwanden.

Paul Wolvers

Secretariaat

Bij de brand in de kerk is de naastgelegen pastorie gelukkig gespaard gebleven. Echter, wij kunnen op dit moment nog niet werken in de secretariaatsruimte en we weten nog niet hoe lang dit gaat duren. De post in de brievenbus wordt dagelijks geleegd door ons. Ook de e-mail kunnen wij ontvangen en beantwoorden via het gebruikelijke adres wat u vindt in het parochieblad. Momenteel werken we vanuit het huis van Suzan. Alle gebruikelijke vragen, intenties, etc. kunt u via de brievenbus bij de kerk kwijt (de brievenbus is iets verplaatst richting de bloemenwinkel van Miranda.

Mocht u behoefte hebben aan telefonisch contact dan zijn wij bereikbaar via 071-5018821 (Suzan) of 06-23211302 (Gerda).

Suzan Nieuwenhuizen en Gerda Lieverse