Medeleven van buiten Hoogmade / Woubrugge

Als pastoor van deze parochiekerk heb ik altijd een actieve gemeenschap aangetroffen, met veel liefde voor het kerkgebouw en met inzet van vele vrijwilligers. Ik denk aan hun inzet bij de fusie tussen Woubrugge en Hoogmade en ook aan de inzet om de kruiswegstaties te restaureren. Ik hoop van harte dat jullie weer mogen opstaan. Al lijk ik ver weg, ik blijf met jullie verbonden, bijzonder in ons gezamenlijk gebed.

Walter Broeders, pr.

Dzvinochok uit Kiev te gast

Jan van Leeuwen is er erg ontdaan van. Nooit meer Dzvinochok bij ons in de kerk?

(vanuit zijn huidige woonplaats in Spanje)(oud Hoogmadenaar):
In Malaga is in de kerk gebeden voor onze geloofsgemeenschap.

 

 

 

Wat een ramp is jullie overkomen, Jullie mooie en sfeervolle kerk, waar jullie zo met hart en ziel zoveel jaar hebben gezongen, verwoest. Ik heb zelf zoveel mooie vieringen met Julie beleefd. Ik wens jullie veel veerkracht, geloof, en vooral de onvoorstelbaar verbindende en helende kracht van muziek en musiceren toe. Piet Koek, oud-dirigent

Vandaag heb ik vernomen dat de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk volledig is afgebrand. Graag wil ik mijn medeleven betuigen voor dit drama dat het pastoraat en de gemeenschap is overkomen. Ik hoop innig dat uw verlies snel hersteld zal worden.  Tolga Çetinkaya, Moslim-Theoloog, Istanbul

Uurwerk van de torenklok

De beiaardier van Valkenswaard gaf te kennen benieuwd te zijn hoe het met de klokken in de toren is gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

Ik wil u deze blijk van medeleven sturen na de verwoestende brand die uw kerk in de as heeft gelegd. Ik denk met name aan het Verschueren-orgel in uw kerk, waarvan pastoor Schoonebeek de grote animator was. Veel sterkte met de komende beslissingen. Misschien is er ook nog wel ruimte voor een nieuw, mooi orgel.

Dr. Ton van Eck, adviseur Katholieke Klokken- en Orgelraad,

Kerken die ook door brand getroffen werden

Met verdriet en medeleven hebben wij kennisgenomen van de verwoestende brand, die vandaag uw O.L.Vr. Geboortekerk in de as heeft gelegd. Onze kerk is 15 september 2018 ook getroffen door een felle verwoestende brand en die film komt als het ware weer voorbij. Wetend hoeveel emoties dit binnen een gemeenschap losmaakt en hoe diep dit op mensen en hun omgeving inwerkt, wensen wij uw geloofsgemeenschap, de omwonenden en alle betrokkenen heel veel sterkte en saamhorigheid toe.

Namens de locatieraad van de St.Urbanuskerk – Bovenkerk, Kees de Raaff, Coördinator

Door de brand van jullie kerk ben ik in gedachten bij jullie. Doordat jullie parochie dezelfde naam heeft als die van ons komt het allemaal wat dichter bij: OLVG Halfweg NH. Momenteel zijn jullie natuurlijk vooral bezig met het verlies, dat jullie geleden hebben. Onze parochie heeft vorig jaar de vernieuwde kerk in gebruik genomen. Die is letterlijk gehalveerd, met behoud van de toren. Ik wens jullie sterkte en kracht toe voor nu en in de toekomst.

Gérard Wehkamp.

Wij wensen jullie heel veel sterkte en energie toe na de brand die jullie gemeenschap heeft getroffen. Wij kennen, helaas, uit eigen ervaring de situatie waarin jullie nu terecht zijn gekomen. Onze kerk brandde 8 juli j.l. ook volledig af. In ons geval hebben we veel energie gestoken in het bijeenhouden van de geloofsgemeenschap. We hebben een paar weken lang een ontmoetingsplek vlak bij de kerk kunnen inrichten, waar mensen terecht konden met hun verhaal. Voor de vieringen konden we met 14 dagen overgangstijd gebruik maken van de hal van de nabijgelegen basisschool. Met beperkingen, omdat het geen sacrale ruimte betreft, maar prima om samen te ‘vieren’. Onze ervaring is dat er nieuw elan is aangeboord en dat veel mensen  bereid zijn (kortstondig) bij te springen. Wij wensen jullie toe dat jullie in staat zullen zijn om de onderlinge gemeenschap te behouden en met Gods zegen gesterkt uit deze calamiteit verder kunnen gaan. Piet Heimerikx, Pastoraatsgroep/ locatieraad Moeder Teresa geloofsgemeenschap te Hengelo(o)

Gevoelens en gedachten van parochianen uit Hoogmade en Woubrugge

Tabernakel Hoofdaltaar

Hoe zullen wij als werkgroep “klein onderhoud” over een paar jaar ervoor staan? Zijn wij dan nog een groep? Of is dat dan ook in rook opgegaan …

 

 

 

 

 

Gevoelens van machteloosheid tijdens de brand. Verschrikkelijk om dit alles te moeten aanzien. Gevoel van “doe iets en niets te kunnen”. Hart en ziel van het dorp in één klap verwoest.

De goede herder

Ontzettend verdrietig. Hoop op herbouw – een punt van saamhorigheid van dit dorp.

Het voelde zo goed als we in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk de glas-in-loodramen uit Woubrugge terugzagen.

Rietje Meijer-van Breemen

 

 

 

 

 

 

Viering 1e Paasdag 2019

Ik hoop dat  de gemeenschap de kracht op kan brengen om samen te bouwen aan een nieuwe plek van samenkomst. Dat u elkaar zult helpen en steunen in de moeilijke tijd die komen gaat. Ik leef intens met u mee en zal met u meedenken in het vinden van de verdere weg.

Marina van der Velde, burgemeester Kaag & Braassem

 

 

 

 

Het Nederlandstalig koor

De kerk was voor mij persoonlijk en vertrouwde plek, een lief kerkje, niet te veel opsmuk, maar eenvoudig. Ik was er zó trots op. Geen andere kerk deed mij zoveel als deze. Ik zal haar héél erg gaan missen. Blijf hopen dat er een kerk voor terugkomt. Liefst dezelfde toren.

Jenny Vork

 

 

 

 

Maria Altaar

Ik ben er als baby naar binnen gebracht en heb er zoveel lief en leed meegemaakt. Het was een mooie warme kerk en een open kerk zonder nisjes en pilaren. Waar je ook zat in de kerk, je had zicht op alles. Het doet pijn en wat een gemis geen klok meer te horen luiden en geen toren meer als je aankomt.

Liesbeth van der Star

 

 

 

 

Doopvont

Veel uitingen gehoord als: ‘blijf in Hoogmade vieren, we hebben de gebouwen: de Hervormde kerk, Drieluik, de Schuur en basisschool ter Does.

 

 

 

 

 

Lector Toos van der Hoorn

Een idee is om nu crowdfunding op te zetten. De mensen zijn nu geneigd geld te geven. Ik heb het al zo vaak gehoord: ‘voor die toren heb ik het graag over, die moet terugkomen.
Dat is een baken en het hart van ons dorp’.

Toos van der Hoorn

 

 

 

 

Acolieten en Misdienaar

De dagen met verdriet werd je omarmd met liefde en met positiviteit. Woorden via God die ze spraken, woorden die je hielpen, waarvan je leerde en die je een glimlach gaven. Zondagochtend met de fiets naar de kerk en overal open armen, mensen die je verwelkomen. Voor de viering in de sacristie lachen met de pastores en de acoliet. Misdienen in speciale vieringen met heel je hart. God, wat ga ik dit missen.

Demie Koeleman

 

 

 

Jozef Altaar

Behalve alle vele mooie vieringen, denk ik aan de dierbare gesprekken en contacten voor en na de viering. Ik mis de prachtige staties en beelden.

Paul Wolvers

 

 

 

 

Sterkte voor alle betrokkenen! Ik kijk met afschuw naar de live beelden en zag de toren instorten en de vlammen sloegen uit het gat. Het deed me gewoon pijn! Daarom, sterkte voor iedereen, ik hoop dat jullie troost in gebed en bij elkaar kunnen vinden om dit verlies te dragen.

Diana van Mil

Poster met hartekreten van de kinderen

Een klein kind wil niet dat oma in de straat achter de kerk gaat parkeren. “Omdat daar de brand was en oma verdriet had”.
Een schoolkind vraagt zich af of de kerk wel nieuw gebouwd kan worden, want er is héél véél geld voor nodig.

Vanuit de samenwerkende PKN gemeenten

Als protestantse gemeente Hoogmade-Rijpwetering leven wij erg met jullie mee met de verschrikkelijke ramp die jullie vanmiddag is overkomen. Ook wij hebben gezien van dichtbij en veraf wat er vanmiddag is gebeurt het is niet te beschrijven. Weet dat wij met gebed en, indien nodig met daad, naast jullie staan.
Indien gewenst staan onze kerkdeuren ook voor jullie wijd open en zijn wij graag bereid met jullie te overleggen of wij wat voor jullie en jullie vieringen kunnen betekenen.

 

Met medeleven en christelijke groet, namens P G Hoogmade-Rijpwetering,

Jan Uit den Boogaard, Scriba.

De samenwerkende PKN gemeenten rond Kaag en Braassem, t.w. Gereformeerde kerken Woubrugge en Ter Aar, Hervormde gemeente Woubrugge en de P G Rijnsaterwoude, Leimuiden, Oude Wetering, en uiteraard ook Hoogmade, hebben mij gevraagd ons medeleven rond het gebeurde aan jullie over te brengen. Mocht er nu of op een later moment dit medeleven omgezet kunnen worden in daden zijn wij daar graag toe bereid. Wij wensen jullie in ieder geval veel sterkte en Gods hulp en nabijheid in de verwerking van deze ramp en het verder oppakken van het functioneren van jullie geloofsgemeenschap. Jan Uit den Boogaard, Voorzitter werkgroep samenwerkende PKN gemeenten rond Kaag en Braassem.

Graag laten we u weten dat wij, de leden van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering, erg geschrokken zijn van de grote brand die uw kerkgebouw heeft verwoest. Een trieste en emotionele gebeurtenis in de eerste plaats voor u als parochianen, maar ook voor alle inwoners van Hoogmade. We leven met u mee en wensen u sterkte. Protestantse Gemeente te Oude Wetering, Marja van Wouwe, scriba

Uit de federatie

Ik wens jullie sterkte en saamhorigheid om dit drama te verwerken en als ik wat kan betekenen hoor ik het graag. Wees welkom! Een betrokken parochiaan uit Langeraar, Liesbeth van Woudenberg

We leven met jullie mee en wensen jullie veel kracht en sterkte toe de komende tijd. BCP Langeraar

Wij wensen jullie heel veel sterkte en moed.  Houd elkaar maar goed vast en blijf die gemeenschap die jullie al zo lang zijn. Onze gebeden zijn deze dagen voor jullie.

Namens de BCP en alle parochianen, parochiekern H. Johannes Geboorte, A.Stokman-Koeleman, Secretaris BCP

Wij wensen jullie veel sterkte bij alles wat de komende tijd op jullie afkomt en bij alle beslissingen die jullie moeten nemen. Aad Otto, namens het bestuur van de Parochie H. Clara in Langeraar

Steunbetuigingen vanuit andere geloofsgemeenschappen:

Protestantse Gemeente Leiderdorp

Eendrachtskerk van Zuid-Beijerland

De gemeenteleden van De Ontmoeting en de Regenbooggemeente te Amsterdam

PKN – Krommenie, Geraldine van der Putte, scriba

Parochie H. Thomas te Alphen aan den Rijn

  1. Laurentiuskerk in Stompwijk

Geloofsgemeenschap St Nicolaaskerk Nieuwegein, parochie H. Drie-eenheid

  1. Laurentiuskerk te Voorschoten

Wij zijn in gedachten en in gebed bij jullie. Er is tijdens de Wereldwake een lichtje voor jullie opgestoken. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk in Utrecht en het Huis van Dominicus

Ooit heeft de gemeenschap van Hoogmade dit kerkgebouw opgericht, met grote en kleine offers. En zo gaven zij Hoogmade niet alleen een gebedshuis maar ook een ijk- en trefpunt in het dorp. Dat was zó vanzelfsprekend, dat nu pas in volle omvang de betekenis van de kerk voor het dorp duidelijk wordt; niet alleen voor de gelovigen, maar voor alle inwoners van Hoogmade. Wij hopen en wensen jullie toe, dat jullie met steun van de hele gemeenschap iets van het ijkpunt zullen kunnen herstellen. Wij leven met jullie mee.

Stichting Vrienden van de Sint Martinuskerk Hoogland, Herman Casteel, voorzitter