Rome blijft trekken. In de eeuwige stad raak je nooit uitgekeken. Centrum van de wereldkerk, bakermat van het Romeinse wereldrijk, stad van pelgrims en religieuzen, cultuurstad en de woonplaats van de paus natuurlijk! Zelfs als je al vaker in Rome bent geweest, is er steeds iets nieuws te ontdekken.

De Nederlandse bisschoppen organiseren van 26 april t/m 2 mei 2020 een unieke jongerenbedevaart naar Rome. Priesters en diakens uit de Nederlandse bisdommen die Rome goed kennen, begeleiden de reis. In deze video (aanklikken!) beantwoordt Mgr. Woorts een aantal vragen.

Foto door Huis van de Pelgrim

Mgr. Woorts is hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor de bedevaarten. Een van de vragen die hij beantwoordt is, wanneer hij zelf voor het eerst naar Rome reisde. Was dat ook als jongere en wat maakte de meeste indruk op hem?

Een andere vraag is: waar is deze reis een ‘bedevaart’? “In Rome zie je heel veel aan schoonheid en cultuur. Het is een wereldstad. Maar we gaan allereerst om ons geloof en Kerk zijn samen te verdiepen,” legt de bisschop uit.

“Rome is een geweldige ervaring. In Rome maak je mee dat je deel bent van de wereldwijde Kerk. Je ziet er mensen van over heel de wereld. En alle tijden trekken er aan je voorbij, de eeuwen door, vanaf het begin van de christenheid.” Het is een goed idee om je aan te melden voor deze bedevaart, onderstreept de bisschop.

Kijk voor meer informatie op de website van Jong Katholiek (klik HIER) of Huis voor de Pelgrim (klik HIER). Op de laatstgenoemde site kun je je ook aanmelden.