Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Kerk in betere tijden

Het was maandag 4-november een dramatische dag voor Hoogmade.
Een grote brand verwoestte ‘het hart van het dorp’: de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk. Tijdens onderhoud vloog de kerk in brand, wat resulteerde in een verwoest dak en een ingestorte torenspits. Een dag later wordt de balans opgemaakt, maar duidelijk is dat de schade in de miljoenen loopt. Op de video is de schade goed te zien.
Zie hier de videobeelden

(bronvermelding Leids-Dagblad)

 

 • 17-November

1e Eucharistieviering na de Kerkbrand van Hoogmade 4-november-2019

De kerk van Rijpwetering bood deze zondag voor het eerst onderdak aan de Hoogmade- en Woubruggenaren die nu zonder godshuis zitten. Dat was ook voor misdienares Demie Koeleman even wennen, ’maar ik ben heel blij dat we nu hier samen kunnen komen.’

„Met het bestellen van de boekjes is geen rekening gehouden met het afbranden van de kerk in Hoogmade, dus we hebben er niet genoeg. Maar dat geeft ons de kans om met elkaar te delen. Dus kruip tegen elkaar dan komt het vast goed.” Pastoor Bouke Bosma is een praktisch mens en ziet de voordelen van een volle kerk.

Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Kerk in Rijpwetering

Hij leidt zondagochtend de mis in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Rijpwetering waar voor het eerst ook de katholieke Hoogmade- en Woubruggenaren, die hun kerk twee weken geleden zagen afbranden, de mis bijwonen. Het effect is heel duidelijk: want waar normaal rond vijftig mensen de mis volgen, zit de kerk nu met ruim honderd gelovigen vrijwel vol.

Ze komen uit de hele omgeving, uit Rijpwetering natuurlijk en Oude Ade. Maar nu ook Hoogmade en Woubrugge. Want in Woubrugge is de kerk tien jaar geleden al aan de dienst onttrokken, waarna de Woubruggenaren in Hoogmade moesten aanschuiven. „Als Jezus het over de kerk heeft, dan heeft hij het niet over gebouwen”, preekt Bosma later, inhakend op de actualiteit. Hij haalt het verhaal over de vernietiging van de tempel in Jeruzalem aan: „Van onze kerken hier tot de Sint Pieter in Rome: eens zal een tijd komen dat ook deze stenen niet op elkaar zullen blijven staan. Maar ons geloof is een geloof van hoop, dat de dood nooit het einde is, en dat er altijd iets nieuws zal komen.”

Vooruit kijken

Zo moedigt hij de gelovigen, die treuren om het verlies van de kerk, aan om vooruit te kijken. Een boodschap waar misdienares Demie Koeleman (14) uit Hoogmade het mee eens is. „Sinds mijn zesde was ik iedere twee weken bij de zondagsochtenddienst, maar de zondag voordat de kerk afbrandde kon ik niet, omdat ik moest leren voor mijn toetsweek.” Ze vond het verschrikkelijk. „Ik zeg nooit af, alleen die ene keer. Die kerk heeft zoveel betekend in mijn leven. Tijdens de dienst luiden we als misdienaars een belletje. Dat werd een grapje door de jaren heen, zojuist ook weer. We keken elkaar op dat moment aan en ik voelde dat ik bijna moest huilen. Deze dienst was best heftig.”

Toch geeft de bijeenkomst van vandaag haar ook hoop: „We zijn hier heel hartelijk ontvangen en het is een mooie kerk. Ik vind het fijn dat we hier verder kunnen.”

Haar moeder Connie is actief in de kerkgemeenschap van Hoogmade en zegt blij te zijn dat er vandaag zoveel dorpsgenoten naar Rijpwetering zijn gekomen: „Als een kerk wegvalt dan kan de gemeenschap ook uitwaaieren over andere kerken in de buurt. Nu blijven we bij elkaar.”

Dat is nodig, vertelt haar dochter: „Van mijn leeftijd is er bijna niemand meer die gelooft. Als dit zo doorgaat wordt het later heel rustig. Daar moet je rekening mee houden. Ook als we de kerk in Hoogmade weer gaan opbouwen. Misschien is een gebouw met meerdere functies wel een goed idee.”

(bronvermelding Leids-Dagblad)
 • 14-November

PKN-Kerk aan de Does in Hoogmade

Toen de brand nog woedde in de katholieke kerk van Hoogmade, lieten protestanten al weten dat hun deuren open staan voor de broeders en zusters. Het was niet tegen dovemansoren gezegd. Zo repeteren de koren en zanggroepen die verbonden zijn aan de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk al een weekje in de kerk aan de Does.

En mocht er een katholiek overlijden, dan kan die in een bijgebouw worden opgebaard. Ook is het mogelijk om een katholieke uitvaartdienst in de protestantse kerk te houden. „Daar hebben we afspraken over gemaakt”, meldt kerkbestuurder Jan Uit den Boogaard.

Daarbij ging het om ’huurprijzen’, maar is tevens geregeld dat de nieuwe gebruikers meebrengen wat ze nodig hebben. Zo zorgen de pastoors voor hun eigen relikwieën. En de lokale uitvaartverzorgster die gebruik maakte van het mortuarium in de katholieke kerk, zorgt zelf voor koeling. „Want wij hadden niet zo’n voorziening. In protestantse kringen worden mensen vaak thuis opgebaard.’’

Ook kan hij zich voorstellen dat er vanaf januari katholieke diensten worden gehouden, misschien zelfs al met kerst.

„Volgende week gaan we over zulke zaken overleggen, op verzoek van het parochiebestuur.
Wat ons betreft is alles bespreekbaar, ook het schuiven met onze kerkdiensten om tot een gezamenlijk schema te komen. Er moet gewoon een oplossing worden geworden voor ik denk wel 2,5 jaar. Zo’n herbouw is immers een heel proces.”

Schaduw

Oecumenische diensten behoren wat hem betreft evenzeer tot de mogelijkheden.

„Misschien is dat een proces dat gaat groeien, waarvoor je bereid moet zijn om over je eigen schaduw heen te stappen en waarbij je vooral niet moet zeggen: ’Wij doen het zo en niet anders’. Veel beter kun je naar de overeenkomsten kijken. Uiteindelijk geloof je hetzelfde, zij het met wat praktische verschillen”, meldt de man die in Kaag en Braassem en voorganger Alkemade jarenlang wethouder was voor het CDA, een partij waarin katholieken, hervormden en gereformeerden elkaar vonden.

(bronvermelding Leids-Dagblad)
 • 13-November

  Toegang Begraafplaats

  Als alles meezit gaat de begraafplaats van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade eind deze week open. „We willen niet in een situatie komen dat mensen er begraven willen worden en we moeten zeggen dat dat niet kan”, meldt kerkbestuurder Paul Snoek.

  Ook mensen die er een dierbare hebben liggen, willen er dolgraag weer heen. Om dat ook veilig te kunnen, wordt aan de achterkant een ’nette toegang’ gecreëerd. Hoe die precies gaat lopen, kan Snoek niet zeggen: „Daar hebben we het deze woensdagavond over in onze bestuursvergadering.” Bij de brand zijn er brokstukken neergekomen op de begraafplaats: „Die worden zo snel mogelijk opgeruimd. Ook wordt alles nagelopen en in orde gemaakt.”

  Een eerste onderzoek wees uit dat twee van de drie kerkmuren slecht zijn, inmiddels hebben alle muren dat predicaat. „Onze verzekeraar wil ze ook allemaal gaan fixeren, zodat ze noch de ene noch de andere kant op kunnen vallen.” Het ’zoveel mogelijk behouden van wat er is’ vindt hij een goede zaak: „Dan kunnen wij van daaruit verder gaan bij het nadenken over oplossingen.”

  Het kan nog wel enkele weken duren voordat de muren daadwerkelijk kunnen worden ’geschoord’. ,,De constructeur berekent nu hoe de stabiliserende constructie eruit moet gaan zien.’’

  Kerkkluis

  Om die constructie te kunnen plaatsen moet de locatie wel eerst worden vrijgegeven. En dat kan pas wanneer er een rapport ligt van een forensisch bureau dat in de arm was genomen door de verzekeraar van de kerk: ,,Dan pas kan ook worden bekeken hoe het is gesteld met de in de kerkkluis opgeborgen relikwieën en de schilderijen. Wellicht hebben die vooral waterschade. Op luchtfoto’s is te zien dat de hele muren niet tot beneden aan toe zijn zwartgeblakerd.’’

  Hoewel de brandweer direct concludeerde dat de brand is veroorzaakt door een schilder die verf afbrandde van een dakgoot, wil men zoveel mogelijk duidelijkheid over de schuldvraag. ,,Dat is echt iets tussen verzekeraars. Wij staan daar verder buiten”, meldt Snoek.

  De verzekeringspolis gaat uit van herbouw, maar over de soort herbouw laat Snoek zich niet uit: ,,Een werkgroep gaat de komende tijd alle suggesties die er worden gedaan verzamelen en bekijken. Omdat iedereen daarbij de gelegenheid krijgt om iets in te brengen, kunnen wij uiteindelijk tot een beslissing komen die goed uit te leggen is aan de gemeenschap.’’

  Toren

  Het moet wel een beslissing zijn die lang houdbaar is, benadrukt hij. ,,Neem de toren. In principe valt die te herstellen, maar je moet ook rekenen dat hij voor jaarlijkse onderhoudskosten zorgt.’’ Hoe hoog die kosten in Hoogmade zijn, is volgens de kerkbestuurder nooit uitgesplitst. ,,Ik weet wel dat veel stichtingen en gemeentes zo’n toren graag voor een 1 euro overdragen. En dat is niet voor niets.’’

  Mocht iemand de toren in kwestie willen overnemen, dan kan die zich melden bij de werkgroep. Snoek: ,,Het lijkt me een leuke suggestie.’’

  Voor de bewoonster van de pastorie is voorlopig vervangende woonruimte gevonden. Het pand is namelijk aan de buitenkant beschadigd en de kelder, met onder meer de cv-installatie voor kerk en pastorie, staat onder water.

  Nieuwe kerkroosters

  Door de kerkbrand is het kerkrooster voor Oud Ade, Rijpwetering en Hoogmade aangepast. Zaterdag 16 en 23 november zijn er om 19.00 uur woord- & communievieringen in Oud Ade, met diaken André van Aarle als voorganger. Zondag 17 en 24 november zijn er eucharistievieringen in Rijpwetering. De eerste keer om 9.15 uur met pastor Bouke Bosma als voorganger, de tweede keer leidt de diaken. Op zondag 1 december is er om 9.15 uur een eucharistieviering in Rijpwetering met als voorganger pastoor Jack Glas.

  (bronvermelding Leids-Dagblad)
 • 11-November

1e Eucharistieviering na de brand in de Basisschool Ter Does Hoogmade

HOOGMADE – De kerkdienst van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade is zondagavond gehouden in de aula van basisschool Ter Does in Hoogmade. Afgelopen maandag verwoestte een grote brand de kerk waar de diensten normaal gesproken plaatsvonden. Burgemeester Marina van der Velde was aanwezig bij de kerkdienst op de alternatieve locatie om de kerkgangers een hart onder de riem te steken.

Pastoor Jack Glas zegt blij te zijn ‘met de steun van zovelen’. Volgens Glas duurt het oplossen van het verdriet nog lang. ‘We zijn er nog lang niet.’ Hij noemt het bizar wat er allemaal is gebeurd. ‘Wie had vorige week zondagavond kunnen bedenken dat we nu hier zouden zitten.’

Waar de kerkdiensten in de toekomst worden gehouden, is nog maar de vraag. Pastoor Glas sprak wel de wens uit dat in Hoogmade te blijven doen. ‘Er is heel veel werk verzet om de aula klaar te maken voor deze bijzondere kerkdienst. Het was een hele klus.’ Volgens Glas wordt het lastig dat iedere week te doen. ‘Maar we willen het vieren in Hoogmade niet opgeven. Dat willen we met regelmaat blijven doen, wellicht maandelijks.’

Alternatieven:
Ook wordt er ondertussen gezocht naar alternatieven. ‘We kijken naar nieuwe mogelijkheden, ook elders. Dat moet en zal verder onderzocht worden. De wens om iedere week samen te komen blijft er.’
Volgend weekend wordt de kerkdienst in ieder geval in de kerk in het naastgelegen Rijpwetering gehouden aanvang is 9:15 uur.

Voor wie de afgelopen kerkdienst wil terug luisteren luister dan hier scrol iets naar beneden en klik dan op de oranje button met pijl.

(bronvermelding TV-West)
 • 8-November

Persbericht:

Hoogmade 8 november 2019 – Na  de brand die de O. L.V Geboortekerk in Hoogmade op maandag 4 november in de as heeft gelegd, wordt voor de parochianen van de parochiekern Hoogmade-Woubrugge komende zondag 10 november voor het eerst weer een eucharistieviering gehouden. Deze eucharistieviering vindt plaats om 19:00 uur in de aula van basisschool Ter Does. De school is gelegen vlak achter de kerk.

Pastoor Jack Glas zal voorgaan in deze eucharistieviering en alle leden van het pastoraal team van de parochiefederatie Clara en Franciscus, waar de parochiekern Hoogmade-Woubrugge deel van uitmaakt, zullen aanwezig zijn.

In de aula van de school is ruimte voor ongeveer honderd kerkgangers.

Na afloop van de viering wordt met de parochianen de stand van zaken besproken en wordt gesproken over hoe de nabij toekomst er uit ziet. Dan komen vragen aan de orde als waar vieren we op de zondagen, hoe gaat het met uitvaarten en wat te doen met Kerstmis.

 • Zo juist bericht ontvangen dat Kaag en Braassem Radio zondagavond de gehele  Eucharistieviering live uitzendt
(bronvermelding Leids-Dagblad)
 • 7-November

  PKN-Kerk Hoogmade aan de Does

  Zeker ’n vermelding waard is dat de koren en zanggroep Inspiratie onvoorwaardelijk repetitieruimte bij de PKN Kerk aangeboden hebben gekregen en daar ‘tijdelijk’ ook gebruik van zullen maken.

  Met LEF verzorgen we een meditatieve vesper op 8 december van 19:00 tot 20:00 uur. Ab Vijftigschild verzorgt de verbinden teksten en de collecte bestemt het koor voor de instandhouding van de sociale functie van beide kerkgemeenschappen in ‘ons’ dorp.

 • 6-November

Het wachten is op het vrijgeven van de locatie zelf door gemeente en het schoren van de muren ter stabilisatie alvorens verdere inventarisatie binnen in de kerk kan plaatsvinden.

Aanstaande zondag, 10 november, zou de eucharistieviering om 9.15 uur in de OLV Geboorte/Goede Herderkerk in Hoogmade zijn. Tot ieders verbijstering heeft de felle brand dat onmogelijk gemaakt.
In overleg met de pastoraatgroep van Hoogmade heeft pastoor J. Glas met zijn pastoraal team besloten: Dat zondag  10 november de Eucharistieviering om 19.00 uur (!) in de aula van basisschool Ter Does zal zijn.
Het pastoraal team zal voltallig aanwezig zijn.

Na afloop wordt met de geloofsgemeenschap van Hoogmade/Woubrugge gedeeld hoe we in de komende tijd bijeen kunnen komen om te vieren/voor de eredienst.
Er zal ook  koffie en thee zijn en gelegenheid om elkaar ontmoeten.

Het pastoraal team en de pastoraatgroep Hoogmade-Woubrugge

 • 5-November

  Bijna alle bewoners nabij de door brand verwoeste Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk aan de Kerkstraat in Hoogmade kunnen dinsdag weer naar huis. Dat heeft de gemeente Kaag en Braassem bekendgemaakt.
  Burgemeester Marina van der Velde-Menting zei tijdens een persconferentie “trots” te zijn op de inwoners van Hoogmade. “Niemand van de  geëvacueerde bewoners heeft in een hotel hoeven slapen. Iedereen is opgevangen bij buren of andere mensen in het dorp. Iedereen helpt elkaar.”

  De brandweer is de hele nacht bezig geweest met nablussen in de verwoeste Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade. De schade aan de Zuid-Hollandse kerk wordt langzaamaan in kaart gebracht. Er wordt onder meer gekeken naar de stabiliteit van het gebouw. Uit veiligheidsoverwegingen is de kerk met hekken afgeschermd.

  Door de brand die maandag uitbrak, stortte de torenspits in en ging het dak van de kerk in vlammen op. Uit voorzorg waren in een straal van 150 meter om de kerk alle huizen en gebouwen, waaronder een school, ontruimd. De brandweer gaf de kerk op toen deze in zijn geheel in brand stond.

 • 4-November

 • Hierbij link van verwoestende kerkbrand in Hoogmade:
  Zie hier de videobeelden
 • (bronvermelding TV-West)
 • Er schoot van alles door mijn hoofd’

  “Er schoot van alles door mijn hoofd heen toen ik vannacht probeerde te slapen,” vertelt pastoor Jack Glas verslagen. “Dit is de kerk waar ik verantwoordelijk voor ben, waar ik lief en leed heb gedeeld en nu is het een ruïne.”

  HOOGMADE – De dag na de kerkbrand is de grote vraag in Hoogmade hoe het nu verder moet met de afgebrande Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk. ‘Gisteren was de dag van de emoties. En vandaag is er het besef dat het echt gebeurd is’, vertelt parochiebestuurder Paul Snoek. Vijf vragen over wat er maandag is gebeurd en de gevolgen van de kerkbrand.

 • Interview met Pastor Glas
 • Interview met het Parochie bestuur van de Sint Franciscus Parochie 
 • (bronvermelding Hart van Nederland)

  1. Hoe heeft de brand kunnen ontstaan?

  ‘De schuldvraag is voor later’, zegt burgemeester Marina van der Velde-Menting dinsdag in een reactie op de gebeurtenissen van de vorige dag. ‘Gisteren is de dag van de emoties en vandaag is de dag van het indalen en het besef’, vult Paul Snoek van het parochiebestuur aan. ‘En iedereen beseft nu: het is echt zo.’

  Toch zijn partijen dinsdag al bezig met hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Het gebeurde tijdens reguliere werkzaamheden aan de kerk. Direct na het ontstaan van de brand laat de brandweer al weten dat het vuur is ontstaan bij het afbranden van verf.

  ‘Zoals elk groot gebouw heeft de kerk ook af en toe onderhoud nodig’, legt Snoek uit. ‘Er was het nodige schilderwerk aan de buitenkant van het gebouw wat moest gebeuren en ze waren bezig met de voorbereidingen hiervoor. Wat er verder precies is gebeurd, laat ik over aan de verzekeringsmaatschappijen.’ Ook het betrokken schildersbedrijf wilde niet reageren op wat er maandag is gebeurd bij de Hoogmadese kerk.

  2. Status van het gebouw?

  (bronvermelding TV-West)

  Op dit moment is alleen de toren door de constructeur stabiel verklaard, alle muren en dergelijken moeten nog door de constructeur in overleg met de verzekeraar worden beoordeeld. dit kan hopelijk volgende week.

  We moeten afwachten wat zijn rapportage aan de gemeente zal zijn.

  De gemeente gaat over de veiligheid voor de omgeving, de veiligheid op het kerkterrein is een zaak van de parochie- en dus de verzekeraar-,na verder onderzoek zal besloten moeten worden of de muren gestabiliseerd worden of gesloopt, de verzekeraar heeft daar een grote stem in en wacht eerst het onderzoek van de constructeur af.
  Tot die tijd kan geen inventarisatie van de binnenzijde plaatsvinden.

  Het terrein is door de gemeente inmiddels overgedragen aan de parochie.

  De pastorie heeft in principe weinig schade maar de elektrische installatie en de verwarming moeten worden hersteld en dit kan pas na de stabilisatie/sloop van de muren omdat deze zich bevinden in het aan de kerk grenzende gedeelte. ook is er in de pastorie nog een sterke rooklucht.


  De schade is enorm. ‘We praten al snel over een paar miljoen euro’, vertelt directievoorzitter Alphons van der Voorn van verzekeraar Donatus. Dinsdag was de dag van inspecties om de stand van zaken in beeld te brengen. ‘Al snel bleek dat er aan de toren extra inspecties verricht moesten worden’, vertelt een woordvoerder van de gemeente Kaag en Braassem. Een constructeur heeft met een hoogwerker de overgebleven delen van de afgebrande kerk bekeken en geconcludeerd dat het deel richting de straat en woningen stabiel is.

  Zodoende mochten omwonenden van de afgebrande kerk dinsdagavond weer naar huis. Het gaat om vijf woningen die weer veilig bewoond kunnen worden. Alleen de linkerzijde en de achterwand van de kerk blijken nog instabiel te zijn en daarom blijft het kerkterrein afgesloten. ‘De pastoorswoning blijft om die reden ook afgesloten, de bewoners van dit huis blijven nog bij iemand in het dorp logeren’, zegt burgemeester Marina van der Velde. Ook de begraafplaats blijft voorlopig nog afgesloten.

  Hoe het met de waardevolle spullen in de kerk is, is nog niet duidelijk. ‘We mogen er nog niet bij dus dat weten we niet’, zegt Hein de Jong van het overkoepelende kerkbestuur in Kaag en Braassem. ‘We hebben een brandveilige kluis, dus voor een hoop waardevolle spullen ziet het er goed uit.’ Ook doordat de brand vooral bovenin de kerk woedde, is De Jong hoopvol dat de relikwieën beneden in de kerk behouden zijn gebleven. Zo hingen er waardevolle schilderijen in de kerk. ‘Beneden is niet alles verbrand. Er kan natuurlijk ook waterschade zijn, maar we hopen dat het meevalt.’ Wat er in de kluis zit, weet De Jong niet precies. ‘De verzekering heeft in ieder geval een boekwerk aan inventarisatie waarin dat precies staat.’

  3. Wordt de kerk herbouwd?

  Deze bijeenkomst ging niet over de toekomst van het kerk gebouw, maar over hoe we in de toekomst verder moeten als actieve geloofsgemeenschap.

  Voor parochiebestuurder Snoek komt de vraag of de kerk herbouwd moet worden te vroeg. De parochie heeft drie weken geleden een bijeenkomst gehad over de toekomst van de kerkgemeenschap. ‘Deze bijeenkomst ging niet over de toekomst van de kerk, maar over hoe we in de toekomst verder moeten als parochie’, legt hij uit. ‘We zijn onderdeel van een parochie met vijf kernen waar we allemaal te maken hebben met teruglopend kerkbezoek, dus we moeten het er toch met elkaar over hebben hoe gaan we verder in de toekomst.’

  4. Waar worden de kerkdiensten nu gehouden?

  De dienst gaat zondag gewoon door. ‘Onder leiding van het hele pastorale team zullen we zondagavond 10 november om 19:00 uur een dienst houden in de aula van de school naast de kerk’, vertelt Snoek. Waar de kerkdiensten na komend weekend gehouden worden, is nog niet bekend. ‘De focus ligt nu op ondersteuning van de actieve gemeenschap en komend weekend zullen we meer kunnen vertellen over verdere diensten.’

  De inwoners van Hoogmade blijken sowieso erg creatief in het vinden van oplossingen, want het koor van de kerk dat dinsdagavond bij elkaar zou komen in de kerk gaat nu oefenen bij de dirigent thuis.

  5. Wat is de geschiedenis van de kerk?

  De Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk is een relatief jonge kerk. Hoogmade kreeg in 1742 een rooms-katholieke kerk net buiten het dorp. In de negentiende eeuw werd deze kerk te klein, waardoor besloten werd een nieuwe kerk te bouwen in het centrum van het dorp. Deze kerk werd in oktober 1877 in gebruik genomen.

  Een lang leven was deze kerk niet gegund. Bij een grote verzakking zakte het westelijke gedeelte van de kerk in. De hele kerk moest hierdoor worden afgebroken, alleen de bekende groene toren kon behouden worden.

  De herbouw van de kerk duurde drie jaar. En op 4 augustus 1932 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Na een parochiefusie in 2006 werd de officiële naam van de kerk de Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte – De Goede Herder.