Let op: I.V.M. de Kerkbrand zijn de Vieringen zijn voorlopig in Rijpwetering.

ZONDAG 17 NOVEMBER: Eucharistieviering om 9.15 uur
De 1e collecte is bestemd voor de eigen parochiekern.
De 2e collecte is bestemd voor het jongerenwerk in onze eigen federatie en
het bisdom Rotterdam.

Voorganger: Pastor B. Bosma;
Lector: Daniëlle v.d. Meer;
Koor: Inspiratie;
Koster: Michel Volwater en Demie Koeleman
Intenties: overledenen familie Van der Ploeg-Disseldorp; Johanna Sophia Maria Caron-Driessen; Siem van Leijden; Petrus Cornelis van Mil

ZONDAG 24 NOVEMBER: Woord- en Communieviering om 9.15 uur
Christus Koning – weekend van de diaconie
De 1e collecte is bestemd voor de eigen parochiekern.
De 2e collecte is bestemd voor de Stichting Exodus voor begeleiding van ex-gedetineerden.

Voorganger: Diaken A. van Aarle;
Lector: Cobie Wolvers;
Koor: LEF
Koster: Michel Volwater;
Intenties: Cor van der Laan; Marth Jansen-Hogenboom; Petrus Cornelis van Mil; Theodorus Adrianus Maria Colijn