In de nacht van 21-22 maart 2020 zal vanuit onze Clara & Franciscus Federatie weer deelgenomen worden aan de jaarlijkse Stille Omgang. Door de samenwerking van de nog actieve genootschappen in onze Federatie konden wij ons met een grote groep aansluiten bij de duizenden bedevaartgangers.

Jaarlijks vieren duizenden pelgrims, in de nacht, de Eucharistie, en lopen daarna in een stille zwijgzame tocht de omgang die de Pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, na het Eucharistische Wonder. Het is dit jaar dus 675 jaar geleden dat het Mirakel van Amsterdam plaatsvond. Het thema deze keer is: “De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander…..”, naar de in Syrië vermoorde Pater Frans van der Lugt.
De samenwerkende genootschappen zijn voornemens, begin 2020, een voorlichtingsavond te geven.

Informatie en aanmelding is mogelijk via het Parochiesecretariaat Langeraar, Pastor Bosma, mevr. Bep de Bruin, dhr. Piet Cozijn, en Leo en Piet van Veen.