Wij zijn blij dat Esther Hoogervorst gaat deelnemen in de Pastoraatgroep. Om de pastoraatgroep verder te versterken zijn wij nog op zoek naar een nieuwe kracht. Als lid van de pastoraatgroep geeft u sturing en leiding aan de parochiekern op Pastoraal gebied. Leden van de Pastoraatgroep worden
door de bisschop benoemd voor een termijn van 4 jaar.

Mocht u meer willen weten dan kunt u zich wenden tot Diaken André van Aarle op tel. nummer 06-21 69 32 67.