Op 5 november hebben wij een viering van vergeving gehouden voor de vormelingen en ook ouders waren welkom.  De vormelingen hadden bij een eerdere bijeenkomst al een sorry brief meegekregen.Daar konden zij over na denken aan wie of waarvoor zij sorry wilden zeggen .
Alle vormelingen hebben een privé gesprekje gehad met pastor Glas of Bosma.

Spannend vonden zij het wel. Ook op een behang rol, met vragen, konden zij met eigenwoorden beschrijven wat voor hun vergeving betekent en wat het met hen doet. Ook begeleiders en ouders kregen de vraag gesteld: Heb jij wel eens iemand vergeven en wat doet dat met je.

Na afloop hebben zij buiten , een voor een , hun sorry brief in vuur gegooid. Een heel waardevolle bijeenkomst.