BELANGRIJKE MEDEDELING-

Beste parochianen van Rijpwetering en Oud Ade,

Hierbij een bericht over de kerk van Hoogmade/ Woubrugge.

Als anderen in nood zijn…….dan helpen we.

De kerk van Hoogmade/Woubrugge is volledig afgebrand. Een grote klap voor deze parochiekern. Tranen, verdriet, vragen, boosheid heersen bij de dorpsbewoners en parochianen. Wij maken hier deel uit van de H. Fransiscusparochie, één parochie met meerdere kerken. Het pastoraal team en de pastoraatgroep van Hoogmade/Woubrugge en Rijpwetering/Oud Ade zijn om de tafel gaan zitten.
Er moest zorgvuldig, maar ook snel besloten worden hoe wij de medeparochianen kunnen helpen. Besloten is om hen te verwelkomen in de kerk van Rijpwetering. Dat ligt het dichtst bij Hoogmade.

Wij gaan proberen om eens per maand een viering in Hoogmade te verzorgen in de aula van de basisschool en de andere zondagen hen hier te verwelkomen. Maar dat zal ook gaan gelden voor de koren, de kosters, de misdienaars. De gastvrijheid die wij vanuit Rijpwetering zullen gaan verlenen heeft dus ook gevolgen voor onze parochiekern.

Zo zal de wisseling van de zaterdag en zondag met Oud Ade vanaf volgende week al plaatsvinden, dus vanaf 16 en 17 november.
De vieringen op zaterdag zullen dan in Oud Ade zijn en de zondagse vieringen in Rijpwetering. Ook zal er vaker op zondag een viering in Rijpwetering zijn.

Voor de komende weekenden betekent dit het volgende:

zaterdag 16 november 19.00 uur viering in Oud Ade A. van Aarle
zondag 17 november 09.15 uur eucharistieviering in Rijpwetering B. Bosma
zaterdag 23 november 19.00 uur viering in Oud Ade A. van Aarle
zondag 24 november 11.15 uur woord- en communieviering in Rijpwetering A. van Aarle
zondag 1 december 09.15 uur eucharistieviering in Rijpwetering J. Glas

De vieringen vanaf december kunt u weer vinden in maandblad SAMENstromen december/januari.

Wij hopen op uw medeleven, souplesse en bovenal uw gebed voor onze kerk in deze streek.

Namens de beide pastoraatgroepen en het pastoraal team,
Diaken André van Aarle