Zondag 10 november vieren we in Noorden de feestdag van de patroonheilige van onze kerk: St. Martinus. Dat is een mooie gelegenheid met elkaar dit feest te vieren en naar de toekomst te kijken.
We beginnen deze patroonsdag om 09.15 uur met een woord en communieviering; pastor Heleen van Reep is daarbij de voorganger.

Ook dit jaar zetten we een van onze vele vrijwilligers in het zonnetje met de Martinuspenning om zo alle vrijwilligers te bedanken. Hierna is er gelegenheid om tijdens een kopje koffie felicitaties uit te wisselen.

Na de koffie willen we met belangstellenden van onze parochiekern de stand van zaken uitwisselen rond de pastorale en de bestuurlijke gang van zaken.
We geven informatie over onder andere: – de samenstelling van de beheercommissie en de pastoraatsgroep; – de financiële positie en de actie Kerkbalans; – vrijwilligers in de kerk – het project Voorwegzone; – project Martinuskerk 2025; visie op de toekomst. Waar staan we nu? – onze parochiekern, vitaliteit van de kerk – mededelingen vanuit pastoraatgroep
Natuurlijk kunt u zowel aan de leden van de beheercommissie als aan de leden van de pastoraatsgroep vragen stellen.
We sluiten de bijeenkomst om uiterlijk 12.00 uur af.
We zien u graag op zondag 10 november. U bent van harte uitgenodigd.

De Beheercommissie Parochiekern Noorden en de Pastoraatsgroep St. Martinus