Grafruiming op de Begraafplaats H. Petrus ‘Banden
H. Franciscusparochie

De beheercommissie van bovengenoemde begraafplaats is voornemens om op
15 januari 2020 een deel van Vak Oost Algemene Graven rij 1 t/m rij 6 te ruimen.
Het gaat om de graven van 4 juli 1994 nummer 1 t/m 31 oktober 1997 nummer 44A en in Vak C de nummers 1, 1 A en 2 en 2A.
De stoffelijke resten zullen overgebracht worden naar een gemeenschappelijk verzamelgraf op de begraafplaats.
Tijdens deze werkzaamheden zal het kerkhof voor bezoekers gesloten zijn.

Elly Heemkerk geeft de mogelijkheid een persoonlijk tegeltje te maken of te laten maken om dit later o.l.v. een hovenier op het verzamelgraf van de begraafplaats te plaatsen. De kosten van deze steen zijn € 65,–

Rechthebbenden die naar aanleiding van onze brief d.d. 21 januari 2019 te kennen hebben gegeven het monument te willen behouden zullen in de gelegenheid gesteld worden het monument op een nader te bepalen datum op te halen.
De overige grafstenen zullen voorafgaande aan de ruiming discreet worden verwijderd.

Op 23 februari 2020 zal er een speciale viering zijn met inzegening van het verzamelgraf waarvoor u nu al bent uitgenodigd. In het februarinummer van het parochieblad zal hierover meer informatie gegeven worden.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:
Het parochiesecretariaat H. Petrus ‘Banden, Noordeinde 187,
2371 CR Roelofarendsveen.
Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl Telefoon: 071 3310940