INLEGVEL NOVEMBER 2019
PAROCHIEKERN HOOGMADE / WOUBRUGGE

Secretariaat Hoogmade/Woubrugge: (tevens lokale redactie ’Samenstromen’);
geopend op dinsdag van 09.30 – 10.30 uur; Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade,
tel. 071-5018237; e-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl;
website: www.rkgroenehart.nl
Beheercommissie parochiekern (voorheen parochiebestuur)
Voorzitter: Paul Wolvers, tel. 071-5018375; e-mail: pwolvers@planet.nl
Penningmeester: Peter Borst, tel. 06-22907035; e-mail: ps.borst@gmail.com
2e penningmeester: Nico v.d. Hulst, tel. 0172-518787; e-mail: npgvanderhulst@casema.nl
Betalingen voor bijdragen voor de Kerkbalans op:

IBAN NL52 RABO 0123.2014.38 t.n.v. H. Franciscus, Kerkbalans BCP Hoogmade – Woubrugge
Voor overige betalingen op:
IBAN NL56 RABO 0123.2001.05 t.n.v. H. Franciscus BCP Hoogmade – Woubrugge

Onderhoud gebouwen en terreinen Henk Brunt, tel. 071-5018138;
e-mail: henkenriekiebrunt@gmail.com

Contactpersoon kosters: Theo Nieuwenhuizen, tel. 071-5018821 of Theo Baak, tel. 071-5018804
Bij overlijden neemt u contact op met een uitvaartverzorger (naar keuze) die u verder zal begeleiden. Als u de R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara wenst in te schakelen dan is de verzorger te bereiken onder tel. 06-13449107 (Mary van Leeuwen)

Liturgierooster

VRIJDAG 1 NOVEMBER: Woord- en Gebedsviering om 19.00 uur – Allerzielen
Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch; Lector: Cock de Lange; Koor: Inspiratie
Koster: Theo Nieuwenhuizen

ZONDAG 3 NOVEMBER: Eucharistieviering om 11.15 uur
Voorganger: Pastoor J. Glas; Lector: Alice v.d. Berg; Koor: Nederlandstalig koor;
Koster: Michel Volwater; Misdienaar(s): geen
Intenties: Maria Cornelia Colijn-van Haastregt; Janus de Vette; Frans de Vette;
Marth Jansen-Hogenboom; Petrus Cornelis van Mil

WOENSDAG 6 NOVEMBER: Woord- en Communieviering om 10.00 uur in Woudsoord, Woubrugge
Voorganger: Diaken A. van Aarle; met muzikale medewerking van Nostalgie

ZONDAG 10 NOVEMBER: Eucharistieviering om 9.15 uur
Vandaag worden producten verzameld voor de Voedselbank
De 1e collecte is bestemd voor de eigen parochiekern.
De 2e collecte is bestemd voor het werk van de samenwerkende christenen (de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord in Den Bosch)
Voorganger: Pastor A. Vijftigschild; Lector: Adri v.d. Meer; Koor: Enjoy
Misdienaar(s): Michel Volwater en Demie Koeleman; Koster: Theo Baak
Intenties: Piet en Doortje van Leijden; Sjaan Driessen-de Vette; Petrus Cornelis van Mil

ZONDAG 17 NOVEMBER: Woord- en Communieviering om 11.15 uur
De 1e collecte is bestemd voor de eigen parochiekern.
De 2e collecte is bestemd voor het jongerenwerk in onze eigen federatie en het bisdom Rotterdam.

Voorganger: Frans Dam; Lector: Daniëlle v.d. Meer; Koor: Inspiratie; Koster: Michel Volwater
Intenties: overledenen familie Van der Ploeg-Disseldorp; Johanna Sophia Maria Caron-Driessen; Siem van Leijden; Petrus Cornelis van Mil

ZONDAG 24 NOVEMBER: Woord- en Communieviering om 9.15 uur
Christus Koning – weekend van de diaconie
De 1e collecte is bestemd voor de eigen parochiekern.
De 2e collecte is bestemd voor de Stichting Exodus voor begeleiding van ex-gedetineerden.
Voorganger: Diaken A. van Aarle; Lector: Cobie Wolvers; Koor: LEF
Koster: Jannie Riem; Koffie: Tiny van Tol, Lida van Schie en Greet de Vlieger
Intenties: Cor van der Laan; Marth Jansen-Hogenboom; Petrus Cornelis van Mil;
Theodorus Adrianus Maria Colijn

Vergaderingen en bijeenkomsten in de pastorie te Hoogmade
Do. 21 nov. 9.00 uur Bezoekgroep
Vr. 22 nov. 16.00 uur BCP
Wo. 27 nov. 13.30 uur Verdeling Samenstromen
Wo. 27 nov. 14.30 uur Ophalen Samenstromen door bezorgers
Do. 28 nov. 19.30 uur Bestuur Barbaravereniging (in secretariaat)

Geachte autobezitter,
Met ingang van 30 oktober a.s. wordt er met een hoogwerker schilderwerk uitgevoerd aan het kerkgebouw. Aansluitend wordt er een pad aangelegd door het grint naar de begraafplaats. Alles gaat minstens een maand duren. Voor eventuele schade aan uw voertuig bent u zelf verantwoordelijk. Dus parkeer op werkdagen a.u.b. elders.
De beheercommissie

Vesper rondom Johnny Cash: The man in black INLEGVEL NOVEMBER 2019
Het Dorpsleerhuis Woubrugge organiseert in samenwerking met ds. Kees van den Berg uit Gouda op donderdagavond 14 november om 20.00 uur een vesper waarin de muziek en teksten van Johnny Cash centraal staan.
‘Hello, I’m Johnny Cash.’ Met deze woorden begon ‘the man in black’ steevast zijn concerten, ook op 13 januari 1968 in de zwaar bewaakte Amerikaanse gevangenis Folsom Prison. Cash kende de gevangenis; hij had eerder voor kleine vergrijpen en drugsgebruik vastgezeten. Nadat hij zijn drank- en drugsverslaving had overwonnen, herwon hij ook zijn geloof.
Ds. Kees van den Berg is predikant in de Pauluskerk in Gouda en organiseerde eerder in zijn eigen gemeente deze vesper rondom de muziek en de levensbeschouwelijke teksten van Johnny Cash. Over Cash is veel te vertellen maar ook te luisteren. In de vesper zullen allerlei Cash-liedjes klinken. Meezingen mag!
De vesper wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk, dr. A. Kuyperweg 1 in Woubrugge. De toegang bedraagt € 5,00. Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Uw steun geeft hoop aan moeder en kind
Tijdens de vier weken voor kerstmis: de advent periode, vragen wij uw aandacht voor een goed doel. Centraal tijdens de Adventsacties staan moeders en kinderen. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatveranderingen veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt de Franciscus- en Clarafederatie dit jaar het project: Verbeteren van de geboortezorg in Somalië.
Goede geboortezorg in Somalië is nauwelijks beschikbaar, met als gevolg dat de moeder- en kindersterfte tot de hoogste van de wereld behoren. Dit project heeft tot doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren, door vroedvrouwen op te leiden en de medische hulpmiddelen beschikbaar te stellen aan het gezondheidscentrum in Dolow, in het zuiden van Somalië. Vier zondagen is er een extra collecte voor deze actie. Wilt u meer informatie over deze actie dan kunt u dat lezen bij algemene informatie in deze Samenstromen.
MOV Twan Goes en Jeanne Borst-Oudshoorn

Kopij voor Samenstromen voor december 2019 en januari 2020 inleveren
vóór maandag 11 november a.s.
Intenties en kopij voor het inlegvel van december 2019 en januari 2020 inleveren
vóór maandag 25 november a.s.

Printversie INLEGVEL NOVEMBER 2019