Parochieavond

Hoe zien jullie de kerk in 2030?

Alle parochianen waren uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de kerk en de geloofsgemeenschap in Hoogmade en Woubrugge. Het bestuur van de parochiekern was erg blij met de geweldige opkomst op maandagavond,

7 oktober jl.

Hieronder volgen de ideeën van de groepsgesprekken:  

 

 

 

 

Generen van extra inkomsten:

 • Kerkveiling
 • Donateurs (alle inwoners vragen mee te betalen)
 • Verhuren voor andere doeleinden
 • Deel van het gebouw verhuren als woning of kantoorruimte

Bezuinigen:

 • Vieringen in leerlingkamer (minder verwarming nodig, kleiner)
 • Kerkruimte verkleinen
 • Minder vieringen (bijvoorbeeld 1 per maand)

Multifunctioneel gebruik kerkgebouw

Samenwerken met het dorp – integreren in het dorpsleven:

 • CCH
 • Hervormde Kerk
 • Dorpsraad
 • Verenigingen

Toegankelijk maken voor niet-parochianen

Verhuur van het gebouw voor ander type activiteiten:

 • Kookgroep
 • Exposities
 • Rondleidingen
 • Concerten
 • Congressen
 • Lezingen

Opbouwen geloofsgemeenschap

 

 

 

 

Nieuwe vormen van kerk-zijn ontwikkelen:

 • Een keer per maand viering met thema
 • Verdiepende bijeenkomsten
 • Samenwerking met basisschool ter Does
 • Samen eten
 • Samenwerken met Hervormde Kerk
 • Jongerenavonden (concept Aarlanderveen)

Ga in gesprek: waar is men naar op zoek?

 • Vraag het aan de jeugd
 • Vraag het aan de ouders van dopelingen, communicanten, vormelingen
 • Vraag het aan de parochianen.

Communiceer op een andere wijze:

 • Aantrekkelijke kerkboekjes (zingen, lezen, luisteren, doen)
 • Communicatie via andere kanalen (WhatsApp, social media)
 • Nieuwe inwoners: welkomstbrief, bezoekgroep

Ga in gesprek met de school

 • Geen katholieke leerkrachten: hoe leerkrachten te helpen?
 • Catechese / buitenschoolse catechese.

Er zijn goede ideeën naar voren gebracht, die we de komende tijd verder willen uitwerken.

Mocht u de uitnodiging gemist hebben of verhinderd zijn geweest, dan kunnen we u de notulen en de PowerPoint presentatie van de avond toesturen. Uiteraard staan we ook open voor nog meer goede ideeën. En u bent ook welkom om  mee te helpen met het verder uitdenken van een idee.

Neem contact met ons op en laat het ons weten. U kunt een mail sturen naar: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl of contact opnemen met één van de leden van het bestuur van de parochiekern.