BCP vergadering

Op vrijdagmiddag, 11 oktober is het bestuur van de parochiekern bij elkaar geweest. Het belangrijkste agendapunt was onze succesvolle parochie-avond. Lange tijd werd gekeken naar alle ingebrachte ideeën en hoe deze te ordenen in verschillende categorieën.
In de komende maanden willen we kijken wat haalbaar is en wat past binnen Hoogmade en Woubrugge. Sommige voorstellen zijn makkelijk op te pakken, andere voorstellen vereisen wat meer denkwerk.