Op Allerzielen herdenken wij in onze federatie alle overleden parochianen van het afgelopen jaar.
In de parochiekernen Aarlanderveen en Leimuiden/Rijnsaterwoude vindt dat op een speciale wijze plaats, namelijk met Allerzielen in het Licht. Het is na de viering een sfeervolle herdenking op de begraafplaats, met muziek, zang en meditatie. Iedereen is welkom!

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Datum: 2 november 2019
Tijd: 20.00 uur (na de viering van 19.00 uur)
Locatie: St. Jan de Doperkerk, Leimuiden

Aarlanderveen
Datum: 2 november 2019
Tijd: 20.00 uur (na de viering van 19.00 uur)
Locatie: HH. Petrus- en Pauluskerk, Aarlanderveen