Verbeteren van de geboortezorg in Somalië

 

Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog en een recente hongersnood. Droogte, overstromingen en gebrek aan voedsel ontwrichten de economie. Bijna een derde van de inwoners kunnen niet voorzien in hun levensonderhoud en zijn afhankelijk van humanitaire hulp. Werkloosheid, droogte en bestaansonzekerheid hebben ertoe geleid dat ruim een miljoen mensen ontheemd is geraakt in eigen land. Veel van deze ontheemden verblijven in kampen. De kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en geboortezorg zijn in het hele land ronduit slecht. Dit leidt, samen met de gebrekkige voorzieningen, tot een extreem hoog sterftecijfer van moeders en pasgeboren baby’s. Het belangrijkste doel van dit project is het verminderen van de moeder- en babysterfte in de kampen van de ontheemden in de stad Dolow, in het zuiden van Somalië. We willen professionele geboorte zorg- en begeleiding aan 720 zwangere vrouwen, 360 moeders en 360 pasgeborenen.

Hiervoor houden we een collecte op 30 november en 21 december.

Achter in de kerk staat ook de bekende melkbus voor dit project.

MOV    Jan Koot en Gerard van den Ham