Vormelingen
Op zondag 22 september hebben de vormelingen van Nieuwkoop zich gepresenteerd tijdens de viering. Zij hebben een
mooie canvas met een rugzak versierd waarop allerlei zaken staan die belangrijk zijn in hun leven en deze nemen ze
mee op hun levenspad. Deze heeft een plek achterin de kerk gekregen. Ze hangen op het hek bij de Mariakapel. Op
vrijdag 22 november zullen zij hun heilig Vormsel ontvangen in Langeraar.

Vormselgroep