Vanuit de Pastoraatgroep
Zondag 6 oktober hebben we op een hartverwarmende manier het 50-jarig jubileum gevierd van ons koor Flos Campi.
Tevens was dit de allerlaatste keer dat dit koor de zang verzorgde in een viering. Het koor bestond deze keer uit leden
en oud-leden wat met elkaar een mooi koor van 35 personen vormden. Er werden oude en nieuwe liedjes gezongen en
was goed druk in de kerk. Na afloop werden alle koorleden bedankt met bloemen en cadeautjes en natuurlijk werden ook
Elleke, Ruud en Angela bedankt voor hun inzet en fijne samenwerking van de afgelopen jaren. Ook wij kijken met veel
plezier, mooie herinneringen en dankbaarheid terug op deze 50 jaar. We zullen Flos Campi zeker missen maar wij
geloven ook dat de toekomst nieuwe uitdagingen zal brengen !

Zondag 13 oktober hebben we met 4 kerkgemeenschappen uit Nieuwkoop een Oecumenische viering gehad in onze
kerk. Deze viering is door veel mensen bezocht en na afloop was er koffie drinken in het parochiehuis. Ook daar was het
druk en hebben we veel positieve reacties ontvangen op de viering en het koffiedrinken. Dit is een mooi initiatief om
samen met andere kerkgemeenschappen kerk te zijn en te vieren.

Vrijdag 1 november om 19.00 uur vieren wij Allerzielen. Wij herdenken dan onze dierbare overledenen in een viering van
Woord en Gebed. Na afloop gaan we naar het verlichte kerkhof. Daar worden de graven en de urnenmuur gezegend.
Ook kunnen er bloembollen geplant worden in het herdenkingshart en u kunt een kaars bij een graf of urn plaatsen. Na
afloop drinken we koffie achterin de kerk. Het is fijn om met elkaar herinneringen op te halen.

Pastoraatgroep