Leven of laten sterven
Een oude filmtitel die helaas in Somalië nog steeds actueel is door de hoogste moeder- en babysterfte ter wereld. Vooral
in de kampen, waar de ontheemden terecht zijn gekomen door werkloosheid, hongersnood, bestaansonzekerheid en
economische crisis, zijn gebrekkige voorzieningen. De Adventsactie wil met het project levens redden van moeders en
pasgeborenen door het opleiden van professionele vroedvrouwen. De verloskundige afdeling in het gezondheidscentrum
van Dorlow zal worden uitgebreid en er zullen meer medische hulpmiddelen ter beschikking komen. We zullen u er meer
over vertellen in de Advents vieringen.

Namens de MOV: Peter en Tineke