KOOR ALLEGRO
Wij zijn er klaar voor!
U komt toch ook meevieren en luisteren naar de viering en het koffieconcert van Allegro en Eensgezind?
Ons 50 jarig bestaan willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Zondag 3 november is er om 11.15 een viering met koor Allegro.
Aansluitend drinken we koffie/thee in de kerk. Er zal ook gezorgd worden voor wat lekkers erbij.
Om 13.00 uur starten we met het concert waar Allegro i.s.m. muziekvereniging Eensgezind diverse
liederen/muziekstukken zullen laten horen.
Iedereen, jong of oud, parochiaan of oud lid, passant of muziekliefhebber, is welkom bij beide gelegenheden.
Wij hopen dat we een goed gevulde kerk zullen hebben op 3 november a.s.
Na afloop zal er voor de donateurs en de koorleden nog een klein “feestje” zijn in het parochiehuis.

Koorleden en bestuur Allegro