KinderWoordDienst Nieuwkoop
De werkgroep KinderWoordDienst heeft een paar bijeenkomsten gepland.
Noteert u alvast in de agenda:
* Zondag 8 december staat de KinderWoordDienst in het teken van de Advent.
* Zondag 5 januari vieren we het feest van Driekoningen.
De KinderWoordDienst wordt voorbereid voor kinderen van groep 1 tot 5(6) van de basisschool. Na de inleiding gaan de
kinderen mee naar een eigen ruimte. Hier krijgen zij hun eigen verhaal te horen, meestal de lezing uit de viering maar dan
meer begrijpelijk voor kinderen. Hierna volgt een verwerking.

Werkgroep KinderWoordDienst