Gezinsvieringen Nieuwkoop
Zondag 17 november om 9.15 uur is er een Gezinsviering in onze parochiekerk.
Pastoor J. Glas zal voorgaan in de Eucharistie. Gemengd Koor Andante zal de zang verzorgen.
Een Gezinsviering wordt speciaal voor gezinnen met jonge kinderen voorbereid. Het is dan ook fijn als die gezinnen met
ons mee komen vieren. Uiteraard is iedereen van harte welkom.

Werkgroep GezinsVieringen