De werkgroep MOV van de Claraparochie zal regelmatig een update plaatsen op de website om informatie te geven over de EIGEN Vastenactie-projecten waaraan we sinds 2017 speciaal aandacht hebben besteed. We starten met het project:

50 tot 70 kinderen, in het armste deel van Lima, krijgen 3 jaar lang een ontbijt

Tijdens de vastenperiode in 2014 hebben de MOV-werkgroepen actie gehouden voor een eigen project. Dat was aangedragen door Femke Arends uit de parochiekern Aarlanderveen. Femke woonde bijna vijf jaar in Lima, de hoofdstad van Peru. Tijdens die jaren trok Femke zich het lot van de armste kinderen in Lima enorm aan. In 2006 richtte ze, onder andere met haar vader, de stichting Mariposa-Peru op. Dankzij deze stichting kon Femke samen met de zusters van de kloosterorde waar zij heeft gewoond, een aantal kleinschalige projecten opzetten. Deze projecten waren gericht op onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg.

In 2014 kon Femke met de MOV-werkgroepen van de Claraparochie een geheel nieuw project opzetten voor Lima: het geven van een ontbijt aan 50 tot 70 kinderen voor de duur van drie jaar. Deze actie werd door de Bisschoppelijke Vastenactie goedgekeurd. Tijdens die vastenperiode zijn allerlei activiteiten gehouden, zoals het houden van een succesvolle kaartavond en vele maaltijden met een presentatie over het project. We hebben ook een speciale Vastendag gehouden, waarvoor tieners zich lieten sponsoren. Die dag moesten zij allerlei (zware) activiteiten uitvoeren zonder een ontbijt gegeten te hebben. Zo konden zij zelf ervaren hoe zwaar dat valt. Uiteindelijk hebben alle acties en de vele (deur)collectes het supermooie bedrag opgeleverd van 13.802,31 euro.

Het project in Peru
Het eerste schooljaar van dit ‘ontbijt’-project begon met dertien kinderen die via de zusters een ontbijt kregen aangeboden. Aan het eind van dat schooljaar kregen al 37 kinderen elke schooldag eerst een ontbijt. Zo’n ontbijt bestond bijvoorbeeld uit broodjes met jam, ei, avocado of worst en elke dag een melkproduct: havermout of quinoa. Daarbij kregen de kinderen een snack mee, zoals een appel, koekjes of popcorn. Het eerste jaar kregen de kinderen op zaterdag een wat uitgebreider ontbijt, waarna ze catechese kregen en er werd aandacht besteed aan normen en waarden, zoals het leren om ‘goedemorgen’ en ‘dank je wel’ te zeggen. Dat laatste wordt nu niet meer gedaan, maar de aandacht voor normen en waarden blijft in stand.

Aan het begin en aan het eind van het schooljaar worden de kinderen gemeten en gewogen. Het eerste schooljaar groeiden de kinderen gemiddeld 5 cm en kwamen ze 3 tot 5 kilo aan!

Sinds de zusters actief zijn in de wijk, zetten de wijkbewoners zich ook steeds meer in om samen dingen te bereiken. Zo zijn er heel veel mensen gedoopt in de wijk, worden er samen activiteiten georganiseerd om bijvoorbeeld nieuwe tafels of stoelen te bekostigen en hebben de zusters en de wijkbewoners er samen voor gezorgd dat er een eigen ruimte werd gebouwd. Daardoor kunnen de kinderen nu elke dag in een droge en in een relatief warme ruimte ontbijten. Ook zorgden vrijwilligers ervoor dat de kinderen een kerstontbijt krijgen en na afloop een kerstcadeautje.

Inmiddels is het 2019 en elke dag komen er 66 kinderen naar de zusters om te ontbijten. Ze komen niet allemaal op dezelfde tijd, waardoor de kinderen niet op elkaar hoeven te wachten. Daardoor is de overdekte ruimte groot genoeg.

Nieuw: nu ook aandacht voor speciaal onderwijs in Lima
Afgelopen maart zijn de scholen weer gestart en inmiddels gaan ook tien kinderen/jongeren met een beperking naar het speciaal onderwijs, dankzij Stichting Mariposa-Peru.

Voor meer informatie over de Stichting van Femke Arends verwijzen we u graag naar de website: www.stichtingmariposaperu.nl.

Lees HIER de Nieuwsbrief van juni 2019 van Stichting Mariposa-Peru.

Namens de MOV-groep van de Parochie H. Clara,

Agatha Keijzer