Oogstdankdag
Rijdend door het groene hart, zie je naast de mais, de spruiten fier overeind staan. (ik zag ze ook al in de supermarkt!) De koeien smullen nog van het gras, terwijl de schapen zijn alweer drachtig zijn. En wie goed kijkt, ziet fruitbomen staan met een prachtige oogst. Er wordt hard gewerkt voor al het eten op ons bord. Bij al die inspanning staat Gods gave van de schepping en de groei voorop. Daar willen we voor danken samen met de verschillende kerken uit de regio in de oecumenische viering op 20 oktober om 10.00 uur in De Spreng in Oude Wetering.

 

Allerzielen
De gedachtenis van onze dierbare overledenen vieren we dit jaar op vrijdagavond 1 november. We gedenken onze ouders, partners, kinderen, broers en zussen, vrienden en vriendinnen.
In de viering van Woord en Gebed luisteren we naar troostende woorden van de Bijbel, eren we onze overledenen met een kaars en een bloem en brengen hun namen in gebed bij God.
Zanggroep Inspiratie ondersteunt met de zang. Na de viering houden we een stille tocht naar het kerkhof. Daar aangekomen bidden we samen voor onze overledenen.
U bent van harte welkom. Intenties voor deze viering kunt u opgeven bij het secretariaat tot en met dinsdagochtend 29 oktober 10.30 uur.

Avondviering Kerstmis
Vorig jaar hebben we op een heerlijke manier Jezus’ geboorte gevierd. Koor Enjoy en het Nederlandstalig koor bundelden de krachten. Kinderen hebben meegespeeld in een geestig verhaal. En pastor Dingjan hield een korte preek! Zo werd het een mooi geheel waar iedereen blij van werd.
Dit jaar willen we er weer een feest van gaan maken. De koren staan al in de startblokken. Wie stelt zich beschikbaar om mee te helpen bij het oefenen van de kinderen? Meld je dan rechtstreeks bij Connie Koeleman of via hoogmadewoubrugge@rkgroenehart.nl.

 

Connie Koeleman, Nico Koot, Pastor Marjo Hoogenbosch