Naar een bloeiende geloofsgemeenschap?
Als je op een willekeurige zondag naar de kerk komt, valt het je wel op dat de meeste ‘koppies’ grijs zijn en ook dat het aantal ‘koppies’ niet erg groot is. Daarnaast zijn er te weinig mensen die een taak in de kerk op zich nemen, ondanks het feit dat er best een flink aantal vrijwilligers is, maar ook die ‘koppies’ zijn aan de grijze kant. Sommige taken van de kerk krijgen daardoor te weinig aandacht.
Dat is zo in Hoogmade en ook in de andere parochiekernen van onze parochiefederatie. Feitelijk geldt dat voor bijna alle parochies in West Europa, Noord en Zuid Amerika tot in Canada aan toe.
Daar hebben we zorgen over met elkaar, we raken er verdrietig van en het lijkt wel dat we geen weg zien hoe dat om te keren. De één zegt dat het leuker moet worden in de kerk, de ander zegt dat het geloof te moeilijk is, weer een ander zegt dat de kerk voor andere dingen gebruikt moet worden.

Het is belangrijk om met elkaar na te denken over de toekomst van het geloof en onze kerken. Hoe kunnen we met elkaar in de tijd die vóór ons ligt Kerk van Christus zijn in ons leef- en werkgebied, in de samenleving van onze dorpen? Wat is onze opdracht? Is het mogelijk om de kerk en het geloof in het groene hart te laten opbloeien?
In de besturen, beheercommissies en pastoraal team wordt hier over nagedacht. U bent uitgenodigd om mee te denken, door de beheercommissie en de pastoraatgroep.
Half oktober zullen we als pastoraal team ons even terugtrekken in het klooster in Zundert om studiedagen te houden over dit onderwerp met als motto: ‘Als God renoveert…’

Pastor Marjo Hoogenbosch